EMNEUGEN NÆRMER SIG
I næste uge går det løs med den store emneuge, hvor al undervisning foregår på tværs af klasserne.
Mødetider således
0.-3. klasse alle dage: 7.55-12.30
4.-9. klasse mandag-torsdag: 7.55-12.30 / fredag: 7.55-13.15
Alle klasser skolelørdag: 8.40-11.15

Praktiske oplysninger vedr. emneugen

  • Alle elever skal medbringe praktisk tøj til at være ude, være kreativ og til bevægelse
  • 4.-9. skal desuden medbringe computer
  • Der er ingen bod i ugen

VELKOMMEN TIL SKOLELØRDAG & VINTERVEDLIGEHOLD 10. FEBRUAR
Vi glæder os til at vise jer, hvad vi har arbejdet med – vi mødes klokken 8.40, alle er velkomne.
Klokken 11.30 går startskuddet til vintervedligehold – information er givet via klasseforældrerådene.

NATURFAGSMARATON
Endnu engang afvikles Naturfagsmaraton på TSF, hvor 17 klasser fra Nordjyske friskoler dyster i naturfaglige konkurrencer.
Dagen afvikles tirsdag d. 13. februar i Stenum hallen, og fra vores skole deltager 5. og 6. klasse sammen med Jens og Tue.

SKØJTEDAG
Torsdag d. 15. februar drager alle mand af gårde til en munter dag på isen i Iscenter Nord i Frederikshavn – yderligere information udsendes senere.

FREDAGSFRI
Fredag d. 16. er der fredagsfri og således ingen undervisning.

SKOLE-HJEMSAMTALER
Forårets skole-hjemsamtaler foregår i uge 11 og 12, hhv. 12., 14. og 18. marts.
Invitation udsendes i uge 7.

INFORMATION FRA BESTYRELSEN
Bestyrelsen på TSF har sammen med skolens ledelse lagt en plan, som skal sikre skolens fremtid med den kendte kvalitet og faglighed.

De seneste år har vi på TSF oplevet et faldende elevtal. Begrundet i små årgange, konkurrence med andre friskoler samt ikke mindst inflationen, der har reduceret i det økonomiske råderum for de fleste.

For at konkurrere med de andre friskoler har vi bl.a. anskaffet endnu en bus. Vi vil gerne tiltrække elever fra de yngre klasser, og med en busrute i Brønderslev ser vi allerede nu større søgning til især vores yngste klasser.

Inflationen er igen faldende, så vi håber, at det i fremtiden ikke er privatøkonomi, der er afgørende for ens valg af skole. Vi er i øvrigt stolte af, at den samlede pris for skole og SFO på TSF, inden for hele træskolængder, er på samme niveau, som en SFO-plads alene koster i Brønderslev.

Heldigvis kan vi nu også se, at vores elevtal har stabiliseret sig, dog på et lidt lavere niveau end tidligere. Vi oplever faktisk også, at der er lidt større aktivitet omkring søgning til skolen end tidligere, og desuden kan vi glæde os over, at vi starter den største 0. klasse i mands minde efter sommerferien på hele 18 elever.

Vi glæder os over disse positive tegn, da de seneste par år har været økonomisk vanskelige. Elevtal og udgiftsniveau passede ikke sammen, så for at stabilisere økonomien, vil der fra næste skoleår være knap en hel lærerstilling mindre. Puslespillet kan lægges således, at vi på trods af nedskæringen, ikke behøver at samlæse klasser eller i øvrigt tilbyde et ringere produkt. Det er en nødvendighed i en lidt svær periode at være på forkant med udviklingen, for ikke at sætte skolens, i øvrigt stærke økonomi, over styr.

På bestyrelsens vegne
Christian Damsgaard

PERSONALE
Som det fremgår af orientering fra bestyrelsen, vil der fra august være en lærer mindre på skolen. Efter grundige overvejelser og en svær beslutning, må vi meddele, at Christel Larsen stopper ved udgangen af dette skoleår.
Christel har været på skolen i mange år, og det bliver ikke nemt at sige farvel til en agtet lærer og vellidt kollega på skolen. Vi vil naturligvis gøre vores til, at Christel får den bedst mulige afslutning her på skolen og kommer godt videre.