Årsplan

August

FOTOGRAFERING 29. august (ABC skolefoto)

Vi vil gerne bruge meget tid på at tage imod alle børn og forældre efter ferien. Derfor laver vi ikke så mange planlagte aktiviteter først i denne måned.
Vi fordyber os i forskellige aktiviteter, som kommer til at indgå til vores høstfest i september.

September

FASTE AKTIVITETER STARTER I UGE 35
HØSTFEST 14. september, kl. 17-19.30
FORÆLDREMØDE 26. september, kl. 17.00-19.00

Besøg af dagplejen den 1. onsdag hver måned starter op igen.

Alle er nu klar til, at ”den daglige rytme” kan begynde – dvs. de faste aktiviteter starter op:
Svømning, gymnastik, smør-selv, månedens tegning, besøg af dagplejen osv.

Vi svømmer med leopardungerne de fleste onsdage fra sept. til og med december i Løkken svømmehal.
Motorik vil ligge om fredagen, hvor vi har mulighed for at være i hallen.

Desuden er det i september, at Mona og Rasmus skal påbegynde at lave SPU (skoleparatheds-undersøgelse) på de kommende skolebørn samt have lavet TRAS (tidlig registrering af småbørns sprogudvikling).

Forældremødet er den 28. sept. hvor vi bl.a. vil tale om børn og deres behov for “tøffetid”.

Oktober

TEMA: Kroppen

FORÆLDRESAMTALER i uge 43-44 for forældrene i Bjørnehulen og i 41 for forældrene i Leopardhulen
MOTIONSDAG 13. oktober
OBS – ingen svømning i uge 41-42
ARBEJDSDAG 10. oktober, klokken 16-18
EFTERÅRSFERIE i uge 42 – fælles med Spiloppen
HALLOWEEN smør-selv i oktober

Der tilbydes forældresamtaler for forældrene i Bjørnehulen og Leopardhulen indenfor stuepædagogens arbejdstid. Forældresamtalen er en individuel snak omkring barnet, hvor der afsættes 20 min. pr. barn.

November

TEMA: Efterår & jul

FORÆLDRERÅDSMØDE 1. november, kl. 15.00-16.30
FORÆLDREMØDE for kommende førskole-forældre, 8. november, 17.00-18.30 på skolen
FORÆLDREKAFFE 16. november, når I henter jeres barn – indtil klokken 15.45
JULEFEST 30. november klokken 17.00-19.00

Vi holder forældrekaffe og dørene åbne for forældre, der har mulighed for at kigge ind i børnehaven og blive til en kop kaffe, når I henter jeres barn.
Vi starter på julehemmeligheder.
Årets julefest afholdes i samarbejde med forældrerådet.

December

JULEBAMSERNE på tur på stuerne

JULERIER – mange!
LUCIAOPTOG 13. december på skolen
KRYBBESPIL 14. december i kirken
JULEFERIE fra 21. december 2023 – 1. januar 2024

I december står der udelukkende JUL på programmet.
Vi skal klippe, klistre, have jule-smør-selv m.m.
Vi ser jule-krybbespil opført af 0. klasse i kirken.
OBS: ALLE børn følges ad fra børnehaven og følges hjem igen. Der er INGEN aflevering/afhentning i kirken.

Januar

TEMA: Dialogisk læsning

Februar

FASTELAVNSFEST 9. februar
VINTERFERIE i uge 8 – fælles med Spiloppen

Vi holder selvfølgelig traditionel fastelavnsfest i børnehaven med udklædte børn og personale samt tøndeslagning mv.

Marts

TEMA: Skraldetema & kunstprojekt

TEATERTUR for Leopardhulen i uge 11 eller 12
KUNSTUDSTILLING 16.-17. marts
AFSLUTNINGSFEST for Leopardhulen 21. marts
PÅSKEAKTIVITETER
PÅSKEFERIE i uge 13 sammen med Spiloppen

Børnene skal udstille til årets kunstudstilling på Friskolen, så fantasien kommer på prøve.

April

TEMA: Science – vi laver insekthoteller og tilplanter højbedet med frø og kerner, vi har fået til at spire

BEDSTEFORÆLDREBESØG 16., 17. og 18. april 9.30-11.00
GENERALPRØVE PÅ SKOLEKOMEDIE 11. april
GENERALFORSAMLING på skolen 24. april

Bedste- og oldeforældre får mulighed for at se børnehaven, og der er 3 formiddage at vælge mellem.

Maj

FORÆLDREKAFFE 2. maj
ARBEJDSDAG 14. maj 16.00-18.00
SKOLENS FORÅRSKONCERT 15. maj

Leopardungerne skal på besøg i 0. klasse 1. og 2. maj. Her kommer de til at møde børnehaveklasseleder Dorte samt nogle af de kommende klassekammerater, der ligeledes deltager disse dage. Tirsdag skal Leopardungerne også besøge Spiloppen. Børnene afhentes i Spiloppen kl. 14.00.
Til forældrekaffe er der kaffe på kanden, når du henter dit barn i børnehaven.

Juni

ÆLLINGEN ÆGIR 14. juni på friskolen

Juli

SOMMERFERIE

I skolernes sommerferie er vi som hovedregel sammen med Spiloppen.
Børnehaven holder LUKKET I UGE 29 og 30, dog med mulighed for alternativ pasning, uden der følger personale med fra børnehaven.
Vi henstiller som altid til, at forældrene husker, at børn har mindst ligeså meget brug for ferie som voksne. Vores råd er derfor, at børnene får 3 ugers sommerferie – og gerne i træk. Rigtig god sommer!

Ret til ændringer forbeholdes