Årsplan

August

FOTOGRAFERING 19. eller 20. august (ABC skolefoto)

Vi vil gerne bruge meget tid på at tage imod alle børn og forældre efter ferien. Derfor laver vi ikke så mange planlagte aktiviteter først i denne måned.
Vi fordyber os i forskellige aktiviteter, som kommer til at indgå til vores høstfest i september.

September

FASTE AKTIVITETER STARTER I UGE 35
HØSTFEST 15. september, kl. 17-19.30
FORÆLDREMØDE 28. september, kl. 18.00-20.00
Besøg af dagplejen starter op igen den 1. onsdag i hver måned

Alle er nu klar til, at ”den daglige rytme” kan begynde – dvs. de faste aktiviteter starter op:
Svømning, gymnastik, smør-selv, månedens tegning, besøg af dagplejen osv.

Vi svømmer med leopardungerne de fleste onsdage fra sept. til og med december i Løkken svømmehal.
Motorik vil ligge om fredagen, hvor vi har mulighed for at være i hallen.

Desuden er det i september, at Mona og Rasmus skal påbegynde at lave SPU (skoleparatheds-undersøgelse) på de kommende skolebørn samt have lavet TRAS (tidlig registrering af småbørns sprogudvikling).

Forældremødet er den 28. sept. hvor vi bl.a. vil tale om kost og sundhed.

Oktober

TEMA: Motorik

FORÆLDRESAMTALER i uge 43 for forældrene i Bjørnehulen og i 44 for forældrene i Leopardhulen
MOTIONSDAG 14. oktober
OBS – ingen svømning i uge 41-42, da svømmehallen er lukket
ARBEJDSDAG 11. oktober
EFTERÅRSFERIE i uge 42 – fælles med Spiloppen
HALLOWEEN smør-selv i oktober
PÆDAGOGISK DAG for personalet 26. oktober – mulighed for pasning af vikarer denne dag

Der tilbydes forældresamtaler for forældrene i Bjørnehulen og Leopardhulen indenfor stuepædagogens arbejdstid. Forældresamtalen er en individuel snak omkring barnet, hvor der afsættes 20 min. pr. barn.

November

TEMA: Efterår & jul

FORÆLDREMØDE for kommende 0. klasses forældre 1. november, kl. 17.00-18.30, hvor Dorte fra 0. klasse og skoleleder Marianne Hejlesen deltager
FORÆLDRERÅDSMØDE 1. november, kl. 15.00-16.30
FORÆLDREKAFFE 17. november, når I henter jeres barn – indtil klokken 15.45

Vi holder forældrekaffe og dørene åbne for forældre, der har mulighed for at kigge ind i børnehaven og blive til en kop kaffe, når I henter jeres barn.
Vi starter på julehemmeligheder.

December

JULEBAMSERNE på tur på stuerne

JULERIER – mange!
JULEFEST 1. december, kl. 17.00-19.00
LUCIAOPTOG 13. december på skolen
KRYBBESPIL 14. december i kirken
JULEFERIE fra 21. december 2022 – 2. januar 2023

I december står der udelukkende JUL på programmet.
Vi skal klippe, klistre, have jule-smør-selv m.m.
Vi ser jule-krybbespil opført af 0. klasse i kirken.
OBS: ALLE børn følges ad fra børnehaven og følges hjem igen. Der er INGEN aflevering/afhentning i kirken.
Årets julefest afholdes i samarbejde med forældrerådet.

Januar

TEMA: Dialogisk læsning

FØRSKOLE-AKTIVITETER starter

Leopardungerne er kommende skolebørn, og det betyder, at vi kommer til at arbejde mere koncentreret med skole-forberedende emner, hvilket især vil komme til at foregå i Spiloppen.

Februar

FASTELAVNSFEST 17. februar
VINTERFERIE i uge 8 – fælles med Spiloppen

Vi holder selvfølgelig traditionel fastelavnsfest i børnehaven med udklædte børn og personale samt tøndeslagning mv.

Marts

TEMA: Skraldetema & kunstprojekt

TEATERTUR for Leopardhulen 7. marts
BEDSTEFORÆLDREBESØG 14., 15. og 16. marts, kl. 9.30-11
KUNSTUDSTILLING 25.-26. marts

Bedsteforældre og oldeforældre får mulighed for at se børnehaven, og der er 3 formiddage at vælge i mellem.
Børnene skal udstille til årets kunstudstilling på Friskolen, så fantasien kommer på prøve.

April

TEMA: Science – vi laver insekthoteller og tilplanter højbedet med frø og kerner, vi har fået til at spire

PÅSKEAKTIVITETER
PÅSKEFERIE i uge 14 fælles med Spiloppen
GENERALPRØVE PÅ SKOLEKOMEDIE 20. april
GENERALFORSAMLING på skolen 26. april

Vi pynter hele børnehaven op til påske!
Besøg af leopardungernes udefra-kommende klassekammerater – datoer kommer senere.

Maj

LEOPARDUNGERNE OG DERES NYE KAMMERATER PÅ BESØG PÅ SKOLEN 1.-2. MAJ
FORÆLDREKAFFE 10. maj
ARBEJDSDAG 10. maj
SKOLENS FORÅRSKONCERT 24. maj
LEOPARDKØRSEL – dato kommer senere

Leopardungerne skal på besøg i 0. klasse 1. og 2. maj. Her kommer de til at møde børnehaveklasseleder Dorte samt nogle af de kommende klassekammerater, der ligeledes deltager disse dage. Tirsdag skal Leopardungerne også besøge Spiloppen. Børnene afhentes i Spiloppen kl. 14.00.
Til forældrekaffe er der kaffe på kanden, når du henter dit barn i børnehaven.

Juni

LEOPARDTUR 6. juni
LEOPARDFEST 8. juni, kl. 17.00-19.30
ÆLLINGEN ÆGIR 9. juni på friskolen

Juni måned står i ”Leopardernes tegn”. De skal både på afslutningstur samt holde afslutningsfest med deres forældre i børnehaven.

Juli

SOMMERFERIE

I skolernes sommerferie er vi som hovedregel sammen med Spiloppen.
Børnehaven holder LUKKET I UGE 29 og 30, dog med mulighed for alternativ pasning, uden der følger personale med fra børnehaven.
Vi henstiller som altid til, at forældrene husker, at børn har mindst ligeså meget brug for ferie som voksne. Vores råd er derfor, at børnene får 3 ugers sommerferie – og gerne i træk. Rigtig god sommer!