Årsplan

August

Der er fortsat mange, der holder ferie ind til skolestart. Vi vil gerne bruge meget tid på at tage imod alle børn og forældre efter ferien. Derfor laver vi ikke så mange planlagte aktiviteter først i denne måned.
Britta og Jonna laver motorikvurdering på alle børn.

September

FASTE AKTIVITETER STARTER I UGE 37
TEMA: Kulturelle udtryksformer
RYSTE-SAMMEN-FEST d. 7. september, kl. 17-19.30
FORÆLDREMØDE for kommende skolebørn d. 19. september, kl. 16.30-18.00

Alle er nu klar til, at ”den daglige rytme” kan begynde – dvs. de faste aktiviteter starter op: Svømning, gymnastik, smør-selv, månedens tegning, besøg af dagplejen, kufferterne skal på rundtur osv.
Vi svømmer med de ældste børn på de fleste onsdage (sept. til og med november) i Løkken svømmehal.
Gymnastik vil ligge om fredagen, hvor vi har mulighed for at være i hallen.
Vi starter med temaet kulturelle udtryksformer. Følg med på tavlen hvilke aktiviteter der kommer til at foregå.
19. september kl 16.30-18.00 er der forældremøde for de kommende Springerforældre med Dorthe fra 0. kl. og skoleleder Marianne Hejlesen.
Desuden er det i september, at Britta og Jonna skal påbegynde at lave SPU – SkoleParatheds-Undersøgelser – på de kommende skolebørn samt have lavet TRAS – Tidlig Registrering Af Småbørns Sprogudvikling.

Oktober

TEMA: Sprog
FORÆLDRESAMTALER for de ældste børn
EFTERÅRSFERIE i uge 42 – fælles med Spiloppen
FORÆLDREMØDE d. 24. oktober, kl. 18.30 – yderligere info følger

Der tilbydes forældresamtaler for de ældste børn i børnehaven, inden for stuepædagogens arbejdstid. Forældresamtalen er en individuel snak omkring barnet, der afsættes 20 min. pr. barn. For mellemgruppen afholdes der samtaler efter behov.

November

FORÆLDRERÅDSMØDE d. 1. november, kl. 17-18.30
ÅBENT-HUS for forældre d. 13. november
SKOLEINDSKRIVNING

Vi tager på en efterårstur ud til dådyrene i Brønderslev.
Vi holder åbent hus og en hel dag i denne måned er dørene specielt åbne for forældre, der har mulighed for at kigge ind i børnehaven og se, hvad børnene laver og selv deltage.

December

JULERIER – mange!
JULEFEST d. 7. december, kl. 17-19.30
KRYBBESPIL d. 18. december
JULEFERIE fra d. 21. december 2017 – 2. januar 2018

I december står der udelukkende JUL på programmet – alle øvrige aktiviteter holder pause.
Vi skal klippe, klistre, have jule-smør-selv, have besøg af præsten m.m.
Vi laver pebernødder med eleverne fra 6. klasse.
Vi ser jule-krybbespil i kirken – opført af 0. klasse. OBS: ALLE børn følges ad fra børnehaven og følges hjem igen. Der er INGEN aflevering/afhentning i kirken.
Årets julefest afholdes i samarbejde med forældrerådet.
Vi får besøg af Dorthe og 0 klasse.

Januar

TEMA: Krop & Bevægelse starter og kører i januar, februar og marts
SPRINGER-AKTIVITETER starter

De kommende skolebørn bliver nu til ”Springere”, og det betyder, at vi kommer til at arbejde mere koncentreret med skole-forberedende emner – det vil især komme til at foregå i Spiloppen.
Temaet Krop & Bevægelse starter op, og vi vil arbejde med kroppen og dens funktioner.

Februar

VINTERFERIE i uge 8 – fælles med Spiloppen
FASTELAVNSFEST d. 9. februar

Vi holder selvfølgelig traditionel fastelavnsfest i børnehaven med udklædte børn og udklædt personale, tøndeslagning m.m.

Marts

KUNSTUDSTILLING 2018 d. 17.-18. marts
BEDSTEFORÆLDREDAG d. 20., 21. og 22. marts, kl. 9.30-11

Børnene skal udstille til årets kunstudstilling på Friskolen, så fantasien kommer på prøve.
Bedsteforældrene og oldeforældre får mulighed for at se børnehaven, og der er 3 formiddage at vælge i mellem.
Vi skal have pyntet hele børnehaven op til påske.
Der skal laves sprogvurderinger på de kommende skolebørn.

April

TEMA: Natur & naturfænomener
PÅSKEAKTIVITETER
PÅSKEFERIE i uge 13 fælles med Spiloppen
GENERALPRØVE PÅ SKOLEKOMEDIE d. 12. april
GENERALFORSAMLING på skolen d. 25. april.

Vi skal se generalprøve på skolekomedien i hallen torsdag d. 12. april.
Pædagogisk dag for personalet i foråret. Der er mulighed for pasning denne dag af vikarer.

Maj

SPRINGERNE på besøg i 0. klasse 30. april og 1. maj
ARBEJDSDAG 8. maj
FORÅRSKONCERT PÅ SKOLEN 23. maj
ÅBENT-HUS d. 8. maj

Springerne skal på besøg i 0. klasse d. 30. april og d. 1. maj. Her kommer de til at møde Dorte, som er børnehaveklasseleder, samt nogle af deres kommende klassekammerater fra andre børnehaver, der ligeledes deltager disse dage. En af dagene skal Springerne også besøge Spiloppen.

Vi skal på forårsture ud af huset først i maj, og desuden skal der holdes overleveringsmøde mellem børnehaven og skolen/Spiloppen.
Vi ser Ællingen Ægir opført af 0. kl. på skolen.

Juni

SPRINGERTUR d. 5. juni
SPRINGERFEST d. 7. juni, kl. 17-19.30

Juni måned står i ”Springernes tegn”. De skal både på afslutningstur samt holde afslutningsfest med deres forældre i børnehaven.

Juli

SOMMERFERIE

I skolernes sommerferie er vi som hovedregel sammen med Spiloppen. Børnehaven holder LUKKET I UGE 29 og 30, dog med mulighed for alternativ pasning, uden der følger personale med fra børnehaven. Vi henstiller som altid til, at forældrene husker, at børn har mindst ligeså meget brug for ferie som voksne. Vores råd er derfor, at børnene får 3 ugers sommerferie – og gerne i træk. Rigtig god sommer!