Årsplan

August

FOTOGRAFERING 27. august (ABC skolefoto)

Vi vil gerne bruge meget tid på at tage imod alle børn og forældre efter ferien. Derfor laver vi ikke så mange planlagte aktiviteter først i denne måned.
Anders, Mona og Jonna laver motorikvurdering på alle børn.
Vi starter med Bondetema. Følg med på tavlen ift. det, der kommer til at foregå. Vi fordyber os i forskellige aktiviteter, som kommer til at indgå i vores “ryste-sammen-fest” i september.

September

FASTE AKTIVITETER STARTER I UGE 36
RYSTE-SAMMEN-FEST 10. september, kl. 17-19.30
FORÆLDREMØDE 28. september, kl. 18.00-19.30, hvor vi bl.a. vil tale om “Søheste-mad”

Alle er nu klar til, at ”den daglige rytme” kan begynde – dvs. de faste aktiviteter starter op: Svømning, gymnastik, smør-selv, månedens tegning, besøg af dagplejen, kufferterne skal på rundtur osv.
Vi svømmer med de ældste børn på de fleste onsdage (sept. til og med november) i Løkken svømmehal.
Motorik vil ligge om fredagen, hvor vi har mulighed for at være i hallen.
Desuden er det i september, at Marianne og Jonna skal påbegynde at lave SPU – SkoleParatheds-Undersøgelser – på de kommende skolebørn samt have lavet TRAS – Tidlig Registrering Af Småbørns Sprogudvikling.

Oktober

FORÆLDRESAMTALER for de ældste børn
MOTIONSDAG 9. oktober sammen med Dagplejerne
EFTERÅRSFERIE i uge 42 – fælles med Spiloppen
FORÆLDREMØDE 28. oktober, kl. 17.00 for de kommende springerforældre med besøg af børnehaveklasseleder Dorte Hansen og skoleleder Marianne Hejlesen
HALLOWEEN-SMØR-SELV en dag i oktober

Der tilbydes forældresamtaler for de ældste børn i børnehaven, inden for stuepædagogens arbejdstid. Forældresamtalen er en individuel snak omkring barnet, hvor der afsættes 20 min. pr. barn.

November

FORÆLDRERÅDSMØDE 2. november, kl. 15-16.30
FORÆLDREKAFFE 18. november, når I henter jeres barn – indtil klokken 16.
SKOLEINDSKRIVNING senest 1. december

Vi tager på en efterårstur ud til dådyrene i Brønderslev.
Vi holder forældrekaffe og dørene åbne for forældre, der har mulighed for at kigge ind i børnehaven og blive til en kop kaffe, når I henter jeres barn.
Vi starter på julehemmeligheder.

December

JULERIER – mange!
JULEFEST 3. december, kl. 17-19.00
LUCIAOPTOG 14. december på skolen
KRYBBESPIL 16. december i kirken
JULEFERIE fra 21. december 2019 – 3. januar 2020

I december står der udelukkende JUL på programmet – alle øvrige aktiviteter holder pause.
Vi skal klippe, klistre, have jule-smør-selv m.m.
Vi ser jule-krybbespil opført af 0. klasse i kirken.
OBS: ALLE børn følges ad fra børnehaven og følges hjem igen. Der er INGEN aflevering/afhentning i kirken.
Årets julefest afholdes i samarbejde med forældrerådet.

Januar

SPRINGER-AKTIVITETER starter

De kommende skolebørn bliver nu til ”Springere”, og det betyder, at vi kommer til at arbejde mere koncentreret med skole-forberedende emner – det vil især komme til at foregå i Spiloppen.

Februar

VINTERFERIE i uge 8 – fælles med Spiloppen
FASTELAVNSFEST 13. februar

Vi holder selvfølgelig traditionel fastelavnsfest i børnehaven med udklædte børn og voksne samt tøndeslagning mv.

Marts

BEDSTEFORÆLDREDAGE 17., 18. og 19. marts, kl. 9.30-11
KUNSTUDSTILLING 28.-29. marts

Bedsteforældre og oldeforældre får mulighed for at se børnehaven, og der er 3 formiddage at vælge i mellem.
Børnene skal udstille til årets kunstudstilling på Friskolen, så fantasien kommer på prøve.

April

PÅSKEAKTIVITETER
PÅSKEFERIE i uge 15 fælles med Spiloppen
FÆLLESSPISNING 15. april for forældre til kommende 0. klasse (på skolen)
GENERALPRØVE PÅ SKOLEKOMEDIE d. 23. april
GENERALFORSAMLING på skolen d. 29. april.

Vi skal have pyntet hele børnehaven op til påske.

Maj

SPRINGERNE på besøg i 0. klasse 4. og 5. maj
FORÆLDREKAFFE 12. maj
ARBEJDSDAG 12. maj
PÆDAGOGISK DAG FOR PERSONALET 14. maj
FORÅRSKONCERT PÅ SKOLEN 20. maj

Vi skal på forårsture ud af huset først i maj.
Springerne får besøg af evt. kommende klassekammerater ude fra.
Springerne skal på besøg i 0. klasse, hvor de kommer til at møde Dorte, som er børnehaveklasseleder, samt nogle af deres evt. kommende klassekammerater fra andre børnehaver, der ligeledes deltager disse dage. Tirsdag skal Springerne også besøge Spiloppen, hvor de skal afhentes klokken 14.
Personalet skal på pædagogisk dag, hvorfor pasningen denne dag bliver varetaget af vikarer.

Juni

SPRINGERTUR d. 9. juni
SPRINGERFEST d. 11. juni, kl. 17-19.30

Juni måned står i ”Springernes tegn”. De skal både på afslutningstur samt holde afslutningsfest med deres forældre i børnehaven.

Juli

SOMMERFERIE

I skolernes sommerferie er vi som hovedregel sammen med Spiloppen.
Børnehaven holder LUKKET I UGE 29 og 30, dog med mulighed for alternativ pasning, uden der følger personale med fra børnehaven.
Vi henstiller som altid til, at forældrene husker, at børn har mindst ligeså meget brug for ferie som voksne. Vores råd er derfor, at børnene får 3 ugers sommerferie – og gerne i træk. Rigtig god sommer!