Årsplan

August

FOTOGRAFERING 28. august (ABC skolefoto)

Vi vil gerne bruge meget tid på at tage imod alle børn og forældre efter ferien. Derfor laver vi ikke så mange planlagte aktiviteter først i denne måned.
Der bliver lave motorik vurdering på alle børn. Rikke og Jonna laver på Løvebørnene, Anders og Mona laver på Bjørneungerne, Helle og Jonna på de ”gamle” Løveunger samt Anders og Rasmus på de ”gamle” Bjørneunger.
Vi starter med et tema der fortsætter indtil efterårsferien. Hvem er jeg – familie tema – hvad har vi til fælles. Til festen leger vi også ”tilfælles” lege. Følg med på dørene, hvilke aktiviteter der kommer til at foregå. Vi fordyber os i forskellige aktiviteter, som kommer til at indgå til vores ”ryste-sammen” fest i september.

September

FASTE AKTIVITETER STARTER I UGE 36
RYSTE-SAMMEN-FEST 10. september, kl. 17-19.30
FORÆLDREMØDE 28. september, kl. 18.00-19.30, hvor vi bl.a. vil tale om “Søheste-mad”
Besøg af dagplejen starter op – med forbehold for Corona situationen.

Alle er nu klar til, at ”den daglige rytme” kan begynde – dvs. de faste aktiviteter starter op:
Svømning, gymnastik, smør – selv, månedens tegning, besøg af dagplejen, weekendbamserne skal på rundtur osv.
Alt dog med forbehold for Corona restriktioner.

Vi svømmer med de ældste børn på de fleste onsdage (sept. til og med november) – i Løkken svømmehal.
Motorik vil ligge om fredagen, hvor vi har mulighed for at være i hallen.

Desuden er det i september, at Helle og Rasmus skal påbegynde at lave SPU (skoleparatheds-undersøgelse) på de kommende skolebørn samt have lavet TRAS (tidlig registrering af småbørns sprogudvikling).

Forældremødet er den 28. sept. hvor vi bl.a. vil tale om søhestemad og Charlotte Weber kommer kl. 18.00. (Dagplejerne er invitererede).

Oktober

FORÆLDRESAMTALER uge 40-41 for mellemgruppen og de ældste børn
MOTIONSDAG 9. oktober sammen med dagplejerne
EFTERÅRSFERIE i uge 42 – fælles med Spiloppen
BESØG AF 0. KLASSE 7. oktober 9.45-11.30
ARBEJDSDAG I BØRNEHAVEN 20. oktober 16-18
FORÆLDREMØDE 28. oktober, kl. 17.00 for de kommende springerforældre med besøg af børnehaveklasseleder Dorte Hansen og skoleleder Marianne Hejlesen
HALLOWEEN SMØR-SELV DAG i oktober

Der tilbydes forældresamtaler for de ældste børn i børnehaven, inden for stuepædagogens arbejdstid. Forældresamtalen er en individuel snak omkring barnet, hvor der afsættes 20 min. pr. barn.
I uge 47 er springerne med i emneugen på skolen med tema fra ulands-kalenderen og evt. et værksted i børnehaven.

November

FORÆLDRERÅDSMØDE 2. november, kl. 15-16.30
FORÆLDREKAFFE 18. november, når I henter jeres barn – indtil klokken 16.
SKOLEINDSKRIVNING senest 1. december

Vi tager på en efterårstur ud til dådyrene i Brønderslev.
Vi holder forældrekaffe og dørene åbne for forældre, der har mulighed for at kigge ind i børnehaven og blive til en kop kaffe, når I henter jeres barn.
Vi starter på julehemmeligheder.

December

JULERIER – mange!
JULEFEST 3. december, kl. 17-19.00
LUCIAOPTOG 14. december på skolen
KRYBBESPIL 16. december i kirken
JULEFERIE fra 21. december 2019 – 3. januar 2020

I december står der udelukkende JUL på programmet – alle øvrige aktiviteter holder pause.
Vi skal klippe, klistre, have jule-smør-selv m.m.
Vi ser jule-krybbespil opført af 0. klasse i kirken.
OBS: ALLE børn følges ad fra børnehaven og følges hjem igen. Der er INGEN aflevering/afhentning i kirken.
Årets julefest afholdes i samarbejde med forældrerådet.

Januar

TEMA: NATUR
SPRINGER-AKTIVITETER starter

De kommende skolebørn bliver nu til ”Springere”, og det betyder, at vi kommer til at arbejde mere koncentreret med skole-forberedende emner – det vil især komme til at foregå i Spiloppen.

Februar

UGER 6 har vi samme tema som skolen
VINTERFERIE i uge 8 – fælles med Spiloppen
FASTELAVNSFEST 12. februar – vi holder selvfølgelig traditionel fastelavnsfest i børnehaven med udklædte børn og voksne samt tøndeslagning mv.

Marts

BEDSTEFORÆLDREBESØG 15., 16. og 17. marts, kl. 9.30-11
KUNSTUDSTILLING 26.-27. marts

Bedsteforældre og oldeforældre får mulighed for at se børnehaven, og der er 3 formiddage at vælge i mellem.
Børnene skal udstille til årets kunstudstilling på Friskolen, så fantasien kommer på prøve.

April

PÅSKEAKTIVITETER
PÅSKEFERIE i uge 15 fælles med Spiloppen
GENERALFORSAMLING på skolen d. 27. april.
GENERALPRØVE PÅ SKOLEKOMEDIE d. 28. april

Vi pynter hele børnehaven op til påske!

Maj

LEOPARDUNGERNE OG DERES NYE KAMMERATER PÅ BESØG PÅ SKOLEN 2.-3. MAJ
FORÆLDREKAFFE 11. maj
ARBEJDSDAG 11. maj
LEOPARDKØRSEL – dato kommer senere

Leopardungerne skal på besøg i 0. klasse d. 2. og 3. maj. Her kommer de til at møde børnehaveklasseleder Dorte samt nogle af de kommende klassekammerater, der ligeledes deltager disse dage. Tirsdag skal Leopardungerne også besøge Spiloppen. Børnene afhentes i Spiloppen kl. 14.00.
Til forældrekaffe er der kaffe på kanden, når du henter dit barn i børnehaven.
Arbejdsdag, hvor vi maler og vedligeholder legepladsen.

Juni

FORÅRSKONCERT PÅ SKOLEN D. 2. juni
LEOPARDTUR d. 7. juni
LEOPARDFEST d. 9. juni
ÆLLINGEN ÆGIR d. 10. juni på friskolen
SPRINGERFEST d. 10. juni, kl. 17-19.30

Juni måned står i ”Leopardernes tegn”. De skal både på afslutningstur samt holde afslutningsfest med deres forældre i børnehaven.

Juli

SOMMERFERIE

I skolernes sommerferie er vi som hovedregel sammen med Spiloppen.
Børnehaven holder LUKKET I UGE 29 og 30, dog med mulighed for alternativ pasning, uden der følger personale med fra børnehaven.
Vi henstiller som altid til, at forældrene husker, at børn har mindst ligeså meget brug for ferie som voksne. Vores råd er derfor, at børnene får 3 ugers sommerferie – og gerne i træk. Rigtig god sommer!