Tilsyn

Skolens tilsynsførende er Lena Skovborg, skoleleder på Sennels Skole, Thisted.
Lena Skovborg er certificeret tilsynsførende og udfærdiger hvert år en tilsynserklæring – læs den seneste rapport her: Tilsynserklæring 2019-2020