Klassekasse

Alle klasser har en klassekasse, der består af både indbetalte og indtjente beløb.

INDBETALTE BELØB – driftskassen
Der indbetales hvert skoleår et beløb til klassekassen, typisk mellem 300-500 kroner – dog max. 500,- fra 0.-6. klasse.
Pengene bruges til f.eks. ekskursioner, teaterture og skøjtedag samt til legeredskaber og forplejning. Nye elever i klassen skal indbetale et af klasse-kasseren udregnet beløb til klassekassen, således alle er stillet lige.

INDTJENTE BELØB – fælleskassen
Alle klasser indtjener beløb ved diverse traditionelle arrangementer, som f.eks. kunstcaféen, der ligger på 6. årgang samt talentcamp, der pt. ligger ved 5. årgang. Mange klasser laver desuden ekstra arrangementer, så der kommer flere penge i klassekassen til lejrskolerne i 7. og 9. klasse.
NB – Lejrskolen til Bornholm i 7. klasse finansieres med min. 1.250 kr. i “direkte” forældrebetaling. Den resterende finansiering af turen sker ved indtjening og/eller forældrebetaling

NÅR EN ELEV STOPPER FØR UDGANGEN AF 9. KLASSE
Når en elev stopper før udgangen af 9. klasse, er det kutyme, at indbetalte penge, der ikke er blevet brugt, tilbagebetales til pågældende elev.
Indsamlede penge udbetales ikke, men forbliver i klassefællesskabet.

VED LEJRSKOLER
Hvis en elev får frafald pga. sygdom, betaler klassekassen. Hvis eleven af andre årsager melder fra, betaler forældrene.

REGNEARK
Skolen har udarbejdet et regneark, som kan bruges til klassekasse-regnskabet, og som dækker fra 0.-9. klasse.
Find regnearket her: KLASSEKASSER-01.01.23