Klassekasse

Alle klasser har en klassekasse, der består af både indbetalte og indtjente beløb.

INDBETALTE BELØB – driftskassen
Der indbetales hvert skoleår et beløb til klassekassen, max. 500,- fra 0.-6. klasse.
Pengene bruges til f.eks. ekskursioner, teaterture og skøjtedag samt til legeredskaber og forplejning.
Når en elev tilflytter, indbetaler forældrene et beløb svarende til det beløb, klassens øvrige elever har stående.

INDTJENTE BELØB – fælleskassen
Alle klasser indtjener beløb ved diverse traditionelle arrangementer, som f.eks. kunstcaféen, der ligger på 6. årgang samt talentcamp, der pt. ligger ved 5. årgang. Mange klasser laver desuden ekstra arrangementer, så der kommer flere penge i klassekassen til lejrskolerne i 7. og 9. klasse.
NB
Alle forældre betaler min. 1.250,- af udgifterne til Bornholmerturen.
Restbeløbet kan betales af fælleskassen i den udstrækning, der er penge til det – er der ikke penge nok i fælleskassen betaler forældrene differencen.

NÅR EN ELEV STOPPER FØR UDGANGEN AF 9. KLASSE
Når en elev stopper før udgangen af 9. klasse, er det kutyme, at indbetalte penge, der ikke er blevet brugt, tilbagebetales til pågældende elev.
Indsamlede penge udbetales ikke, men forbliver i fælleskassen.

VED LEJRSKOLER
I forbindelse med betaling til lejerskoleturene laves bindende tilmelding, og indbetalte beløb refunderes ikke herefter.

REGNEARK
Skolen har udarbejdet et regneark, som kan bruges til klassekasse-regnskabet, og som dækker fra 0.-9. klasse.
Kontakt Mads på mk@tsfriskole.dk for at få et link til klassens regneark.