Sundhed

Kostpolitik

Vores kostpolitik har til sigte at være med til at sikre børns trivsel, tryghed og gode kostvaner, ligesom vi ønsker at skabe glade og aktive børn som trives. Sund mad er en meget vigtig forudsætning for, at vi sikrer vores børn et godt helbred og forebyggelse mod sygdomme. Gennem bl.a. kosten kan vi fremme børns trivsel, både fysisk og psykisk.
Børnehavens kostpolitik kan læses her: Kostpolitik Stenum børnehave 010819

Psykolog

Børnehaven er tilknyttet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Brønderslev Kommune v. psykolog Mahin Vakili.
For yderligere information se her: PPR

Sundhedsplejerske

Børnehaven er tilknyttet Sundhedsplejens tilbud til spæd- og småbørn.
For yderligere information se her: Sundhedsplejen spæd- og småbørn
NB
Se info vedr. snavsetøj fra hygiejnesygeplejersken her: Brev om snavsetøj maj 2016