Skolepenge

Takster pr. 01.01.23

Første barn: 1.095,- pr. måned i 12 måneder
Andet barn: 595,- pr. måned i 12 måneder
Evt. øvrige børn er gratis

Skolepengene for et skoleår betales over 12 mdr. fra august til og med juli.

Det er muligt at søge om tilskud til nedsættelse af skolepengene.
Fristen for ansøgning vedr. skoleåret 22-23 er 1. september, og ansøgningsskema findes her: Ansøgning tilskud til skolepenge 2022

INDMELDELSE
Indmeldelse sker efter henvendelse til og samtaler med skolen. Indmeldelsesblanket findes her: Indmeldelse TSF 01.08.19
Læs mere under “Indmeldelse”.
Udmeldelse sker med en måneds varsel ved en måneds udgang.