Skolepenge

Takster pr. 01.01.19

Første barn: 895,- pr. måned i 12 måneder
Andet barn: 345,- pr. måned i 12 måneder
Evt. øvrige børn er gratis

Det er muligt at søge om tilskud til nedsættelse af skolepengene.
Fristen for ansøgning vedr. skoleåret 18-19 er 1. september, og ansøgningsskema findes her: Fripladstilskud 2018-19

INDMELDELSE
Indmeldelse sker efter henvendelse til og samtaler med skolen. Indmeldelsesblanket findes her: Indmeldelse ny 2017
Udmeldelse sker med en måneds varsel ved en måneds udgang.