Indmeldelse

Indmeldelse kan ske fra dag til dag – udmeldelse sker med en måneds varsel til den 1. i en måned.
Find indmeldelseskema her: Spilop tilmelding 01.01.23

Takst pr. 01.01.22 er 845,- kr. pr. måned.
Juli måned er betalingsfri.