Indmeldelse

Indmeldelse kan ske fra dag til dag – udmeldelse sker med en måneds varsel ved en måneds udgang.
Find indmeldelseskema her: Spilop tilmelding 01.01.23

Takst pr. 01.01.24 er 895,- kr. pr. måned.
Juli måned er betalingsfri.