Indmeldelse

Indmeldelse kan ske fra dag til dag – udmeldelse sker med en måneds varsel til den 1. i en måned.
Skemaer til indmeldelse samt ændring af timetal mv. findes her:

Spilop tilmelding 010619

Spilop ændring og udmeld 010619

Takster pr. 01.01.21

  • Op til 12 timer pr. uge kr. 775,- pr. måned
  • Op til 20 timer pr. uge kr. 875,- pr. måned
  • Over 20 timer pr. uge kr. 1025,- pr. måned

Juli måned er betalingsfri