Sundhed

Elevernes sundhed og trivsel ligger os meget på sinde, men ind imellem opstår der situationer, hvor forældre og skole ikke kan klare udfordringerne alene. Heldigvis har skolen et godt og tæt samarbejde med forskellige eksterne kompetencepersoner, så det er let at få hjælp i situationer, hvor der er brug for en ekstra indsats. Læs nærmere herunder.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Skolens elever er tilknyttet Brønderslev Kommunes psykologiske rådgivning efter samme regler som i det offentlige skolevæsen.
Det er pt. skolepsykolog Anne Lund Larsen samt talepædagog Jane Borup, der betjener skolen.

Skoletandplejen

Elever fra Brønderslev Kommune er tilknyttet skoletandplejen, der foretager forebyggende arbejde på skolen og 2 gange årligt indkalder eleverne til undersøgelse og evt. behandling.
Det forebyggende arbejde er som udgangspunkt kun for elever med Brønderslev Kommune som hjemkommune. Ønsker elever udenfor Brønderslev Kommune at deltage i det forebyggende arbejde, skal forældrene kontakte tandplejen direkte på nedenstående telefonnummer.

Tandplejen holder til på Hedegårdskolen, Nordens Allé 56, 9700 Brønderslev og kan kontaktes på 9945 4737.
Samme sted er der nødbehandling på visse dage i skolernes ferier – læs nærmere her: Tandplejen

Sundhedsplejen

Skolens elever er tilknyttet Brønderslev Kommunes tilbud om sundhedspleje efter samme regler som i det offentlige skolevæsen.
Der er pt. ikke nogen sundhedsplejerske fast tilknyttet skolen.

NB vedr. lus.
I tilfælde af lus læs vejledning fra sundhedsplejen her: Lusepjece

Varige Spor – et tilbud fra Børne- og Familieafdelingen

Varige Spor er et af Brønderslev Kommunes forebyggende tiltag ift. børn i mistrivsel. Tiltaget indbefatter bl.a., at der månedligt afholdes tværfaglige skoleteammøder, og at der ligeledes månedligt sidder en socialrådgiver på skolen klar til åben konsultativ vejledning.
Den åbne konsultativ vejledning retter sig også til elever i 6.-9. klasse, der således anonymt kan træffe en socialrådgiver i skoletiden.
Læs mere om Tværfagligt Skoleteam her: Tvaerfagligt skoleteam info 01.10.18

Skoleteamets faste medlemmer er

  • Ane Knüppel, skolepsykolog
  • Sundhedsplejerske, vacant
  • Gitte Kruse, socialrådgiver
  • Janet Nielsen, socialrådgiver

Rådgivningen er anonym, hvorfor der ikke tages notater ifm. møderne, ligesom henvendelser, hvor der i forvejen er en sag i Børne- og Familieafdelingen, ikke kan drøftes på møderne.

Tværfagligt skoleteam forår 2018 (14.30-16.00)
30. januar
27. februar
24. april
22. maj
19. juni

Socialrådgiver på skolen forår 2018 (11.00-12.30)
6. februar
6. marts
3. april
1. maj
29. maj

Alle møder og vejledning foregår i skolens ekstra-lokale.