Evaluering

Evaluering er et vigtig redskab i elevernes læringsproces, og derfor bruger vi forskellige former for evaluering, alle tilpasset elevens alder og faglighed. Læs om de forskellige evalueringsmetoder herunder.

Standpunktskarakterer

7.-9. klasse får standpunktskarakterer to gange årligt i alle fag.
Følg linket her for at komme til siden med forældre-godkendelse af karakterbladene: Login til karakterblade

Nationale test

På Tolstrup-Stenum Friskole vælger vi at bruge de nationale test, selvom det er frivilligt i de frie skoler. Ved at klikke på følgende link kan du hente forældrebrevet vedr. Nationale Test i de frie grundskoler: Foraeldrevejledning 170517

Danskfaglige test

I slutningen af 2. klasse screenes klassen med en staveprøve fra Dansk Ordblindeinstitut for at undersøge, om der er elever, der kræver ekstra faglig opmærksomhed.
I marts måned tages en diagnostisk stavetest, kaldet ST, på alle elever i 2.-8. klasse. Efterfølgende målrettes staveundervisningen for den enkelte elev, hvis der er staveregler, der ikke er indlært.
I marts måned tages ligeledes gruppeprøver i læsning i 1.-4. klasse. Formålet er at undersøge om læsekoden er knækket, senere om læsehastighed, sikkerhed og indholdsforståelse er på et tilfredsstillende niveau.

Matematikfaglige test

Fra 0.-6. klasse evalueres via Evalueringshæfterne, der hører til matematiksystemet Format.
I 7.-9. evalueres primært via prøvesæt.

Projektopgaven

9. klasse udarbejder projektopgaver primo december efter bestemmelserne i bekendtgørelsen. Du kan læse mere om projektopgavens formål mv. via dette link: Projektopgaven

Sprogvurdering i 0. klasse

Sprogvurdering i 0. klasse baseres på sprogvurderingsmaterialet, der er et materiale til vurdering af et- og tosprogede børns sprog i treårsalderen, inden skolestart og i begyndelsen af børnehaveklassen. Det er et sammenhændende materiale, som giver mulighed for at følge barnets sproglige udvikling inden for fire sproglige områder, og som er tilpasset børnenes sproglige alder på de forskellige alderstrin.
Du kan læse mere om sprogvurderingen via dette link: Sprogvurdering