Elevrådet

Elevrådet består af elever fra 4.-9. klasse med Christian Dybro Frandsen og Lars Bo Selmer Handberg som kontaktlærere.
I skoleåret 2024-2025 er følgende elever valgt til elevrådet:

4. klasse –

5. klasse –

6. klasse –

7. klasse –

8. klasse –

9. klasse –