Springerforløb

Året rundt laves forskellige tiltag og arrangementer særligt for de ældste børn i børnehaven, og herunder er de fleste skrevet ind måned for måned.

August

De ældste børn i børnehaven samles i Storhulen, og her laves aktiviteter, der samler dem som gruppe, hvilket fortsættes indtil jul.

September

Svømning starter for de ældste børn.
SPU, skoleparathedsundersøgelse, og TRAS laves færdig.

Oktober

Forældresamtaler vedr. kommende skolebørn.
Jonna og Anders laver motorik med de ældste børnehavebørn.
Infomøde d. 28. oktober kl. 17.00-18.30 for kommende Springerforældre med børnehaveklasseleder Dorte Fonseca Hansen og skoleleder Marianne Hejlesen.

November

December

Januar

Springeraktiviteter, hvor der kommer mere fokus på skole-forberedende emner, starter op tirsdage og onsdage og kommer især til at foregå i Spiloppen.

Februar

Marts

Fælles teatertur med 0. klasse.

April

Fællesspisning for kommende 0. klasses forældre på skolen 21. april.

Maj

“Springerkørsel” i maj.
Springerne på besøg i 0. klasse d. 3. og 4. maj – NB børnene skal afhentes i Spiloppen klokken 14 tirsdag d. 5. maj.
Åbent hus ved springeraktiviteterne.
Arbejdsdag d. 11. maj.

Juni

Springertur d. 8. juni.
Springerfest d. 10. juni.