Leopardsjov

Året rundt laves forskellige tiltag og arrangementer særligt for de ældste børn i børnehaven, og herunder er de fleste skrevet ind måned for måned.

August

De ældste børn i børnehaven samles på Leopardhulen, og her laves aktiviteter, der samler dem som gruppe, hvilket fortsættes indtil jul.

September

Svømning starter for de ældste børn.
SPU, skoleparathedsundersøgelse, og TRAS laves færdig.

Oktober

Forældresamtaler vedr. kommende skolebørn i uge 41.
Mona og Rasmus laver motorik med de ældste børnehavebørn.
Informationsmøde for kommende 0. klasses forældre 1. november kl. 17.00-18.30 med børnehaveklasseleder Dorte Fonseca Hansen og skoleleder Marianne Hejlesen.

November

December

Januar

Leopardungerne er kommende skolebørn, hvilket betyder, at der vil blive arbejdet mere koncentreret med skole-forberedende emner – det vil især komme til at foregå i Spiloppen

Februar

Marts

Fælles teatertur med 0. klasse.

April

Maj

“Leopard-kørsel”
Leopardungerne på besøg i 0. klasse 1.. og 2. maj – NB børnene skal afhentes i Spiloppen klokken 14 tirsdag d. 2. maj.
Åbent hus ved springeraktiviteterne.
Arbejdsdag d. 10. maj.

Juni

Leopardtur d. 6. juni.
Leopardfest d. 8. juni.