Springerforløb

Året rundt laves forskellige tiltag og arrangementer særligt for de ældste børn i børnehaven, og herunder er de fleste skrevet ind måned for måned.

August

De ældste børn i børnehaven samles i gruppen, der laves aktiviteter, der samler dem som gruppe, hvilket fortsættes indtil jul.

September

Svømning starter for de ældste børn.
SPU, skoleparathedsundersøgelse, og TRAS laves færdig.
Info-møde d. 19. september kl. 16.30-18.00 for kommende Springerforældre med børnehaveklasseleder Dorte Fonseca Hansen og skoleleder Marianne Hejlesen.

Oktober

Forældresamtaler for kommende skolebørn.
Jonna og Britta laver motorik med de ældste børnehavebørn.
0. kl. på besøg i børnehaven sammen med Spiloppen d. 12. oktober, 9.45-11.00.

November

Skoleindskrivning i november, hvor vi forventer at alle springer-forældre deltager – datoen kommer senere.
Mødet holdes på skolen.

December

Januar

Springeraktiviteter starter med aktiviteter på skolen, tirsdage og torsdage. Tirsdage deltages så vidt muligt i morgensang på skolen, og dette fortsættes indtil juni.

Februar

Marts

Fælles teatertur med 0. klasse.

April

Maj

Springerne på besøg i 0. klasse d. 30. april og 1. maj.
Åbent hus ved springeraktiviteterne d. 8. maj.
Arbejdsdag d. 8. maj.
Fællesspisning for kommende 0. klasses forældre på skolen d. 30. maj

Juni

Springertur d. 4. juni.
Springerfest d. 7. juni.