Anna Mikkelsen
Anna MikkelsenLærer
Anna underviser i bl.a. dansk, engelsk og samfundsfag. Desuden er hun med i teamet omkring TemaTimer, som er et spændende projekt for 7.-9. klasse, hvor eleverne på tværs af klasserne udfordres på forskellig vis.
Christian Dybro
Christian Dybro Lærer
Christian underviser i bl.a. dansk, matematik, samfundsfag og idræt, er kontaktlærer for elevrådet og er med på friluftsturen i foråret.
Christian er også med i teamet omkring TemaTimer.
Christel Larsen
Christel LarsenLærer
Christel underviser i bl.a. dansk, matematik og krea, ligesom hun underviser i billedkunst via samarbejde med Kulturskolen, Brønderslev. Desuden står Christel for biblioteket og koordinerer alt det praktiske omkring skolefesten. Christel skal i år til Dublin sammen med Lars Bo & 9. klasse.
Dorte F. Hansen
Dorte F. HansenBørnehaveklasseleder
Dorte har hvert år 0. klasse, som hun har til alle fag – dansk, matematik, natur, idræt og musik mm. Desuden er Dorte AKT- og inklusionsvejleder, og Dorte modtager næsten hvert år praktikanter fra pædagoguddannelsen i Hjørring.
Ditte S. Handberg
Ditte S. HandbergLærer
Ditte underviser i bl.a. dansk, matematik, engelsk og biologi, og i år skal hun sammen med Helen stå for 8. klassernes musical til skolefesten.
Desuden er Ditte beskikket censor i dansk samt lærernes TR.
Gitte Jakobsen
Gitte JakobsenLærer
Gitte underviser i dansk, idræt og krea, og desuden er Gitte skolens læsevejleder og specialundervisningskoordinator, ligesom hun deltager i møderne i det kommunale læsevejledernetværk.
Helen L. Lauritsen
Helen L. LauritsenLærer
Helen underviser i bl.a. dansk, tysk, krea og kristendomskundskab, ligesom hun i år sammen med Ditte skal stå for 8. klassernes musical til skolefesten.
Helen er også tovholder for legepatruljen sammen med Helle.
Helle S. Nielsen
Helle S. NielsenLærer
Helle underviser i bl.a. dansk, natur & teknik, idræt og geografi, og desuden sørger Helle for, at der hvert år er friluftstur for udskolingseleverne.
Helle er også beskikket censor i dansk samt lærerrådsformand og lærerrepræsentant i skolebestyrelsen.
Jens C. Morratz
Jens C. MorratzLærer
Jens har en masse matematiktimer men har også geografi, fysik & kemi samt natur & teknik. Desuden er det Jens, der – sammen med Tue – står for deltagelsen i Naturfagsmarathon, hvor vore 5. og 6. klasser deltager med en masse andre 5.-6. klasser fra hele Nordjylland.
Karin Pedersen
Karin PedersenLærer
Karin underviser i bl.a. i engelsk, musik, krea og madkundskab, ligesom hun har en del støttetimer. Sammen med Mette står hun for Korkester, der er et frivilligt tilbud for 4.-6. klasse.
Lars Bo S. Handberg
Lars Bo S. HandbergLærer
Lars Bo underviser bl.a. i dansk, idræt, krist og historie, og når der er TemaTimer, er han også med. Lars Bo skal i år til Dublin sammen med 9. klasse og Christel, og desuden er Lars Bo beskikket censor i dansk samt kontaktlærer for Skolepatruljen.
Mette Vingaard
Mette VingaardLærer
Mette underviser bl.a. i dansk, engelsk og musik. Det er også Mette, der sammen med Trine står for Minimus og sammen med Karin står for Korkester.
Minimus er for alle elever i 0.-3. klasse, og Korkester er en frivillig aktivitet for 4.-6. klasse.
Palle K. Madsen
Palle K. MadsenLærer
Palle underviser bl.a. i historie, kristendom og idræt. Palle har også svømning med 4. klasse, og det er Palle der passer kæmpesneglene i natur & teknik!
Tue H. Mogensen
Tue H. MogensenLærer
Tue underviser bl.a. i matematik, natur & teknik samt fysik og er beskikket censor i matematik.
Tue hjælper, når der skal laves nationale test, og desuden er Tue skolens IT-vejleder.
Trine Windbirk
Trine WindbirkLærer
Trine underviser i dansk, musik og tysk, ligesom hun også er med i teamet omkring TemaTimer. Desuden er hun med i samarbejdet omkring Løvfaldsfesten, der arrangeres fællesskab af Kulturhuset, De4Kirker, TSI, Vesterkirken og skolen.
Birte Holst Andersen
Birte Holst AndersenLærer, vikar
Birte er den ene af vores “faste-løse” vikar, der springer til, når vi kalder, hvilket vi ofte gør.
Birte er også kendt som “Håndbold-Birte”.
Elsemargrethe Møgelmose
Elsemargrethe MøgelmoseLærer, vikar
Elsemargrethe er den anden af vores “faste-løse” vikarer, der er hurtig til at rykke ud. Elsemargrethe er desuden kendt for sit lækre hjemmebag og sine kreative evner.