Anna Mikkelsen
Anna MikkelsenLærer
Anna underviser i bl.a. dansk, engelsk og samfundsfag. Desuden er hun med i teamet omkring TemaTimer, som er et spændende projekt for 7.-9. klasse, hvor eleverne på tværs af klasserne udfordres på forskellig vis.
Christian Dybro
Christian Dybro Lærer
Christian underviser i bl.a. dansk, matematik, samfundsfag og idræt, er kontaktlærer for elevrådet og er med på friluftsturen i foråret.
Christian er også med i teamet omkring TemaTimer.
Christel Larsen
Christel LarsenLærer
Christel underviser i bl.a. dansk, matematik og krea, ligesom hun underviser i billedkunst via samarbejde med Kulturskolen, Brønderslev. Desuden står Christel for biblioteket og koordinerer alt det praktiske omkring skolefesten.
Dorte F. Hansen
Dorte F. HansenBørnehaveklasseleder
Dorte har hvert år 0. klasse, som hun har til alle fag – dansk, matematik, natur, idræt og musik mm. Desuden er Dorte AKT- og inklusionsvejleder, og Dorte modtager næsten hvert år praktikanter fra pædagoguddannelsen i Hjørring.
Ditte S. Handberg
Ditte S. HandbergLærer
Ditte underviser i bl.a. dansk, matematik, engelsk og biologi, og i år skal hun sammen med Helen på lejrskole til Rom sammen med 9. klasserne.
Desuden er Ditte beskikket censor i dansk samt lærernes TR.
Gitte Jakobsen
Gitte JakobsenLærer
Gitte underviser i dansk, idræt og krea, og desuden er Gitte skolens læsevejleder og specialundervisningskoordinator, ligesom hun deltager i møderne i det kommunale læsevejledernetværk.
Helen L. Lauritsen
Helen L. LauritsenLærer
Helen underviser i bl.a. dansk, tysk, krea og kristendomskundskab, ligesom hun og Ditte i år skal på lejrskole til Rom sammen med 9. klasserne.
Helen er også tovholder for legepatruljen sammen med Helle.
Helle S. Nielsen
Helle S. NielsenLærer
Helle underviser i bl.a. dansk, idræt og geografi, og hun sørger for, at der hvert år er friluftstur for udskolingseleverne. Helle er også beskikket censor i dansk og med i kommunens SSP-udvalg.
Desuden er Helle lærerrådsformand og lærerrepræsentant i skolebestyrelsen.
Jens C. Morratz
Jens C. MorratzLærer
Jens underviser bl.a. i matematik, geografi, fysik & kemi samt natur & teknik. Desuden er det Jens, der, sammen med Tue, sørger for at vore 5. og 6. klasser hvert år deltager i Naturfagsmarathon sammen med en masse andre 5.-6. klasser. Jens skal i år til Bornholm sammen med Lars Bo og 7. klasse.
Karin Pedersen
Karin PedersenLærer
Karin underviser i bl.a. i engelsk, musik, krea, kristendomskundskab, historie og madkundskab, ligesom hun har en del støttetimer og sammen med Mette står for skolens Korkester.
Korkester er et frivilligt og gratis musiktilbud for 4.-6. klasse.
Lars Bo S. Handberg
Lars Bo S. HandbergLærer
Lars Bo underviser bl.a. i dansk, idræt, krist og historie, og når der er TemaTimer, er han også med. Lars Bo skal i år til Bornholm sammen med 7. klasse og Jens, og desuden er Lars Bo beskikket censor i dansk samt kontaktlærer for Skolepatruljen.
Mette Vingaard
Mette VingaardLærer
Mette underviser bl.a. i dansk, engelsk og musik. Det er også Mette, der sammen med Karin står for Korkester og sammen med Trine står for Minimus.
Minimus er en ugentlig musiktime for alle elever i 0.-3. klasse, hvor der synges, danses og spilles i salen.
Tue H. Mogensen
Tue H. MogensenLærer
Tue underviser bl.a. i matematik, natur & teknik samt fysik og er beskikket censor i matematik.
Tue hjælper, når der skal laves nationale test, og desuden er Tue skolens IT-vejleder.
I år skal Tue med 9. klasserne til Rom sammen med Helen og Ditte.
Trine Windbirk
Trine WindbirkLærer
Trine er også med i teamet omkring TemaTimerne, ligesom hun underviser i bl.a. dansk, tysk og musik. Desuden er Trine med til at stå for musikken til skolefestforestillingen, og hun underviser grundskoleholdet, der er Kulturskolens musiktilbud til elever i 0.-1. klasse.
Birte Holst Andersen
Birte Holst AndersenLærer, vikar
Birte er den ene af vores “faste-løse” vikarer, som er hurtig til at rykke ud, når vi kalder, hvilket vi ofte gør.
Birte er også kendt som “Håndbold-Birte”.
Elsemargrethe Møgelmose
Elsemargrethe MøgelmoseLærer, vikar
Elsemargrethe er den anden af vores “faste-løse” vikarer, som springer tl, når der er brug for det. Elsemargrethe er desuden kendt for sit lækre hjemmebag og sine kreative evner.
Palle K. Madsen
Palle K. MadsenLærer, vikar
Palle er den tredje af vore “faste-løse” vikarer. Palle er historie-freak og kan altid fortælle en spændende historie om 2. verdenskrig, ligesom han er vild med næsten al slags sport.