Anna Mikkelsen
Anna MikkelsenLærer
Anna underviser i bl.a. dansk, engelsk og samfundsfag. Desuden er hun med i teamet omkring fokusdage og fokusdøgn, som er skolens praktiske og kreative tilbud til 7.-9. klasse, hvor eleverne på tværs af klasserne udfordres på forskellig vis.
Christian Dybro
Christian Dybro Lærer
Christian underviser i bl.a. dansk, matematik, samfundsfag og idræt, og så er han er kontaktlærer for elevrådet.
Sammen med de ældste i elevrådet arrangerer han hvert år gallafest for 7.-9. klasse.
Christel Larsen
Christel LarsenLærer
Christel underviser i bl.a. dansk, matematik og krea, ligesom hun står for biblioteket.
Når der er skolefest, er det Christel, som koordinerer alt det praktiske, og desuden er hun kontaktlærer for Kunstudstillingen.
Dorte F. Hansen
Dorte F. HansenBørnehaveklasseleder
Dorte har hvert år 0. klasse, som hun har til alle fag – dansk, matematik, natur, idræt og musik mm. Desuden er Dorte skolens AKT- og inklusionsvejleder, og Dorte modtager næsten hvert år praktikanter fra pædagoguddannelsen i Hjørring.
Ditte S. Handberg
Ditte S. HandbergLærer
Ditte underviser i bl.a. dansk, matematik, engelsk og biologi.
Desuden er Ditte beskikket censor i dansk samt lærernes TR og med i skolens samarbejdsudvalg.
Helen L. Lauritsen
Helen L. LauritsenLærer
Helen underviser i bl.a. dansk, tysk, krea og kristendomskundskab, og hun har en del timer med læsetræning og støtteundervisning.
Helen er også tovholder for legepatruljen sammen med Helle.
Helle S. Nielsen
Helle S. NielsenLærer
Helle underviser i bl.a. dansk, idræt og geografi, ligesom Helle er beskikket censor i dansk. Desuden er Helle lærerrådsformand og skolens kontaktperson i SSP-samarbejdet.
Jens C. Morratz
Jens C. MorratzLærer
Jens underviser bl.a. i matematik, geografi og natur & teknik. Desuden er det Jens, der, sammen med Tue, sørger for at vore 5. og 6. klasser hvert år deltager i Naturfagsmarathon, ligesom Jens er skolens matematikkoordinator.
Karin Pedersen
Karin PedersenLærer
Karin underviser i bl.a. i engelsk, musik, krea og madkundskab, ligesom hun har en del støttetimer og er skolens læsevejleder.
Sammen med Mette står hun for skolens Korkester, der er et frivilligt og gratis musiktilbud for 4.-6. klasse.
Lars Bo S. Handberg
Lars Bo S. HandbergLærer
Lars Bo underviser bl.a. i dansk, idræt, krist og historie, ligesom Lars Bo er beskikket censor i dansk:
LB er også kontaktlærer for Skolepatruljen, som hvert år i juni tager på udflugt efter et helt skoleårs godt og vigtigt arbejde.
Mette Vingaard
Mette VingaardLærer
Mette underviser bl.a. i dansk, engelsk og musik. Det er også Mette, der sammen med Karin står for Korkester og sammen med Trine står for Minimus.
Minimus er en ugentlig musiktime for alle elever i 0.-3. klasse, hvor der synges, danses og spilles i salen.
Tue H. Mogensen
Tue H. MogensenLærer
Tue underviser bl.a. i matematik, natur & teknik samt fysik, ligesom han er beskikket censor i matematik og skolens IT-vejleder.
Sammen med Jens tager hvert år 5.-6. klasse med til Naturfagsmaraton.
Trine Windbirk
Trine WindbirkLærer
Trine underviser i bl.a. dansk, tysk og musik samt Minimus sammen med Mette.
Desuden er Trine med til at stå for musikken til skolefestforestillingen, og hun underviser grundskoleholdet, som er Kulturskolens musiktilbud til elever i 0.-1. klasse.
Birte Holst Andersen
Birte Holst AndersenLærer, vikar
Birte er den ene af vores “faste-løse” vikarer, som er hurtig til at rykke ud, når vi kalder, hvilket vi ofte gør.
Birte er også kendt som “Håndbold-Birte”.
Elsemargrethe Møgelmose
Elsemargrethe MøgelmoseLærer, vikar
Elsemargrethe er også en af vores “faste-løse” vikarer, som springer til, når der er brug for det. Elsemargrethe er desuden kendt for sit lækre hjemmebag og sine kreative evner.
Palle K. Madsen
Palle K. MadsenLærer, vikar
Palle er endnu en af vore “faste-løse” vikarer. Palle er historie-freak og kan altid fortælle en spændende historie om 2. verdenskrig, ligesom han er vild med næsten al slags sport.