Anna Mikkelsen
Anna MikkelsenLærer
Anna underviser i bl.a. dansk, engelsk og samfundsfag. Desuden er hun med i teamet omkring TemaTimer, som skolens kreative og praktiske tilbud til 7.-9. klasse, hvor eleverne på tværs af klasserne udfordres på forskellig vis.
Christian Dybro
Christian Dybro Lærer
Christian underviser i bl.a. dansk, matematik, samfundsfag og idræt, og så er han er kontaktlærer for elevrådet.
Ind imellem er han også med på friluftsturen i foråret, som er et tilbud til skolens ældste elever
Christel Larsen
Christel LarsenLærer
Christel underviser i bl.a. dansk, matematik og krea, ligesom hun står for biblioteket.
Når der er skolefest, er det Christel, som koordinerer alt det praktiske, og desuden er hun kontaktlærer for Kunstudstillingen.
Dorte F. Hansen
Dorte F. HansenBørnehaveklasseleder
Dorte har hvert år 0. klasse, som hun har til alle fag – dansk, matematik, natur, idræt og musik mm. Desuden er Dorte AKT- og inklusionsvejleder, og Dorte modtager næsten hvert år praktikanter fra pædagoguddannelsen i Hjørring.
Ditte S. Handberg
Ditte S. HandbergLærer
Ditte underviser i bl.a. dansk, matematik, engelsk og biologi.
Desuden er Ditte beskikket censor i dansk samt lærernes TR og med i skolens samarbejdsudvalg.
Helen L. Lauritsen
Helen L. LauritsenLærer
Helen underviser i bl.a. tysk, krea og kristendomskundskab, og hun har en del timer med læsetræning og støtteundervisning.
Helen er også tovholder for legepatruljen sammen med Helle.
Helle S. Nielsen
Helle S. NielsenLærer
Helle underviser i bl.a. dansk, idræt og geografi, og hun arrangerer hvert år friluftstur for udskolingseleverne. Helle er beskikket censor i dansk, og desuden er Helle lærerrådsformand og deltager i skolebestyrelsesmøder.
Jens C. Morratz
Jens C. MorratzLærer
Jens underviser bl.a. i matematik, geografi og natur & teknik. Desuden er det Jens, der, sammen med Tue, sørger for at vore 5. og 6. klasser hvert år deltager i Naturfagsmarathon, ligesom Jens er skolens matematikkoordinator.
Karin Pedersen
Karin PedersenLærer
Karin underviser i bl.a. i engelsk, musik, krea og madkundskab, ligesom hun har en del støttetimer og er skolens læsevejleder.
Sammen med Mette står hun for skolens Korkester, der er et frivilligt og gratis musiktilbud for 4.-6. klasse.
Lars Bo S. Handberg
Lars Bo S. HandbergLærer
Lars Bo underviser bl.a. i dansk, idræt, krist og historie, ligesom Lars Bo er beskikket censor i dansk samt kontaktlærer for Skolepatruljen.
Desuden er LB en habil fotograf, der ofte lægger skolebilleder på fb.
Mette Vingaard
Mette VingaardLærer
Mette underviser bl.a. i dansk, engelsk og musik. Det er også Mette, der sammen med Karin står for Korkester og sammen med Trine står for Minimus.
Minimus er en ugentlig musiktime for alle elever i 0.-3. klasse, hvor der synges, danses og spilles i salen.
Tue H. Mogensen
Tue H. MogensenLærer
Tue underviser bl.a. i matematik, natur & teknik samt fysik, og desuden er han med i teamet, der står for TemaTimerne.
Tue er beskikket censor i matematik og skolens IT-vejleder, ligesom han sammen med Jens tager 5.-6. klasse med til Naturfagsmaraton.
Trine Windbirk
Trine WindbirkLærer
Trine er også med i teamet omkring TemaTimerne, ligesom hun underviser i bl.a. dansk, tysk og musik. Desuden er Trine med til at stå for musikken til skolefestforestillingen, og hun underviser grundskoleholdet, der er Kulturskolens musiktilbud til elever i 0.-1. klasse.
Birte Holst Andersen
Birte Holst AndersenLærer, vikar
Birte er den ene af vores “faste-løse” vikarer, som er hurtig til at rykke ud, når vi kalder, hvilket vi ofte gør.
Birte er også kendt som “Håndbold-Birte”.
Elsemargrethe Møgelmose
Elsemargrethe MøgelmoseLærer, vikar
Elsemargrethe er også en af vores “faste-løse” vikarer, som springer til, når der er brug for det. Elsemargrethe er desuden kendt for sit lækre hjemmebag og sine kreative evner.
Palle K. Madsen
Palle K. MadsenLærer, vikar
Palle er endnu en af vore “faste-løse” vikarer. Palle er historie-freak og kan altid fortælle en spændende historie om 2. verdenskrig, ligesom han er vild med næsten al slags sport.