Praktisk ABC

Aflevering & afhentning
Ved aflevering/afhentning er det vigtigt at I siger goddag/farvel til en voksen, så vi ved at barnet er kommet/går hjem.

Bedsteforældredage
Vi holder bedsteforældredage over tre dage omkring påske. Her inviterer børnene deres bedsteforældre til at komme og se barnets hverdag i børnehaven. Der er mulighed for at klippe/klistre påsketing og ellers lege og spille spil og hygge sig. Børnehaven er vært med kaffe og boller fra kl 09.30-11.00.

Blebørn
Bruger barnet stadig ble, når det starter i børnehaven, skal I selv medbringe bleer og engangs vaskeklude. Sammen med jer aftaler vi forløb om renlighedstræning, når barnet er parat.

Dagligdagen i børnehaven
Vi starter stille op, der er morgenmad indtil kl. 7.30, og vi hygger i køkkenet. Når der møder flere voksne ind, fordeler vi os på stuerne.

 • Ca. 8.50
  Samling på stuerne m. frugt samt aktiviteter, temaer leg
 • Ca. 11.00
  Vi samles på stuen og spiser madpakker og bagefter skal alle børn skal ud på legepladsen
  Nogle børn sover til middag – personalet afvikler pause
 • Ca. 14.00
  Vi spiser eftermiddagsbrød, vi leger og runder dagen af.
  Børnehaven lukker kl. 17

Eftermiddagsmad
Barnet medbringer på skift groft brød til alle til eftermiddags mad. Vi har en sund kostpolitik, så vi forventer, at I tænker dette ind, når I laver eftermiddags maden.

Fastelavn
Vi holder fastelavn og slår katten af tønden. Alle børn og voksne er udklædte

Ferie & fri
Alle har brug for at holde fri og have ferie.
Det er vigtigt, at I giver besked, hvornår jeres barn holder ferie. Vi sender feriesedler ud til vinterferie (uge 8), påsken, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, sommerferien, efterårsferien (uge 42) og juleferien, hvor I skal give besked om jeres barn fremmøde i disse perioder. Når vi kender fremmødet, laver vi en plan, så vi er dækket forsvarligt ind i forhold til personalets ferie.
Vi forventer, at jeres barn som minimum holder fem ugers ferie fordelt over året. Børn har brug for at koble af – for at udvikle hjernen.

Formiddagsmad
Hver formiddag til samling spiser barnet sit eget medbragt frugt. Det skal være lige til at spise, så hvis der er behov for frugt i ”både” fx, så medbring det i en bøtte. Det er ok med en bolle/ekstra mad med i frugtposen – men husk den sunde kostpolitik.

Forsikring
Kommunen har ikke en ulykkesforsikring på børnene i Stenum Børnehave. Det er familiens egen forsikring, der kan gå ind og dække evt. skader

Fotografering
Vi fotograferer ofte i børnehaven. Der er et felt på stamkortet, hvor forældre kan krydse af, om barnet må fotograferes.
Vi bruger ofte billeder som dokumentation for vores pædagogiske arbejde og der bliver som oftest ugentligt lagt billeder på TSF og børnehaves Facebook.
Der komme en fotograf i børnehaven fra en gang årligt for at tage gruppebilleder & portrætbilleder, som I kan bestille.

Forældrerådet
Forældrerådet består af 3 forældre, 2 personalerepræsentanter samt leder.

Forældremøde
Hvert år i september holdes et for hele forældregruppen ofte med et tema, og der er valg til forældrerådet. I oktober holder vi forældre møde for kommende skolebørns forældre

Forældresamtaler
Vi tilbyder forældresamtaler 3 mdr. efter børnehavestart, når de er i mellemgruppen samt inden jeres barn skal indskrives i skole. Derudover er der forældresamtaler efter behov. Forældre kan altid bede om en samtale, og vi kan foreslå en samtale.

Fødselsdage
Vi holder fødselsdag stuevis. Barnet fejres, sidder på fødselsdagsstolen og vi leger nogle lege på stuen. Børnehaven giver en gave. Fødselsdagsbarnet giver enten frokost eller dessert til sin stue. Børnehaven tager ikke på hjemmebesøg, når der er fødselsdag (men kommer gerne en anden dag) og uddeler heller ikke fødselsdagskort!
Deler man fødselsdagskort ud i børnehaven, inviterer man enten hele stuen, alle pigerne/ drengene på stuen eller alle pigerne / drengene i børnehaven.

Garderobesnak
Vi vil rigtig gerne tale med jer, når I kommer og afleverer eller henter jeres barn. Når muligheden er der, tager vi os tid til det. Men vi vil altid vurdere, om vi kan/skal gå fra det, vi er ved. F.eks. bliver vi ved med at læse bogen, eller vi bliver i rundkredsen v. samling. Hvis I har noget, som er vigtigt og nødvendigt at fortælle, skal I selvfølgelig komme til os.

Goddag og farvel
For at barnet får en god start på dagen, er det vigtigt, at I giver jer tid til at få sagt farvel, inden I går. I skal sikre jer, at I har sagt goddag til en voksen, så vi ved, at barnet er kommet. Har barnet brug for at vinke farvel sammen med en voksen, så hjælper vi gerne med det. På samme måde er det vigtigt, at barnet og I får sagt farvel til en voksen, inden I går fra børnehaven.

Hvis andre henter
I skal give os besked, hvis andre henter jeres barn.

Ipad
Vi bruger Ipad til de børn, der har brug for en pause i løbet af dagen. Af og til får børnene lov til at bruge den i 10 min. på skift – der ligger kun læringsspil på den. Vi bruger den også til at få gode ideer og som leksikon.

Jul
Hele december står i julehyggens tegn. Vi får besøg af en fra De 4 Kirker, vi er i kirke til julegudstjeneste, hvor 0. kl. elever opfører krybbespil, vi bager pebernødder og klipper & klistrer. En af dagene inden jul holder vi juleafslutning med spisning og julehygge

Kostpolitik
Se link til Børnehavens kostpolitik under “Sundhed”.

Kørsel
Vi beder jer udfylde tilladelse til kørsel med skolebus, NT og privat kørsel den dag jeres barn starter i børnehaven

Legepladsen
Vi er ude hver dag året rundt. Det er vigtigt, at barnet har tøj med til alle vejrtyper.
Alle børn hjælper med oprydning på legepladsen, inden vi går ind. Hvis barnet bliver hentet, mens vi er på legepladsen, skal barnet rydde en cykel og 5 sandkasseting op, inden det går hjem, så det bliver en naturlig del af dagligdagen, at alle bidrager med oprydning, samt det ikke er de samme børn, der altid står med opgaven.

Legetøj med i børnehaven
Børnene må ikke medbringe legetøj i børnehaven. Hjælp jeres barn ved at sige nej hjemmefra.

Lukkedage
Børnehaven har lukket Grundlovsdag (d. 5. juni) og d. 24. december. Desuden holder vi lukket i uge 29 og 30 – dog med mulighed for alternativ pasning i en af kommunens børnehaver.

Madpakke
Jeres barn skal have madpakke med hver dag. Vi spiser af madpakken, så det er en god ide at få den ”pakket” rigtigt, så det, der skal spises sidst ligger nederst i madpakken (f.eks. ostehaps, frugt m.m.) Vi serverer vand til madpakkerne. Vi forventer, at I tænker vores sunde kostpolitik ind, når I laver barnets madpakke. Barnet skal gerne have en drikkedunk med i børnehaven – kun med vand, så det i løbet af dagen selv kan tage noget at drikke. Husk navn på.

Medicinering
Vi må kun give børn medicin, hvis der er en beskrivelse om dosering og oplysninger om medicinen. Om nødvendigt skal personalet have instruks ang. medicinering af børn i børnehaver. Medicin skal afleveres til de ansatte. Vi opbevarer medicin i aflåst skab.

Morgenmad
Vi serverer morgenmad indtil kl. 7. 30.Hvis I vælger, at jeres barn skal spise morgenmad her, skal det spise af det, vi serverer. Vi serverer havregryn, cornflakes, samt brød de fleste dage.

Motorik
I vinterhalvåret låner vi hallen, hvis der er ledige tider i formiddagsforløbet. Vi skiftes til at bruge hallen. Ellers laver vi motorik herhjemme i børnehaven, eller går en tur.
Tidspunkter vil fremgå af månedsplanen.

Månedsplan
Vi laver hver måned en månedsplan, som er en oversigt over de aktiviteter, der er planlagt for den pågældende måned. Desuden er vigtigt at læse tavlerne ved indgangen, da der også sker andre/flere ting, som ikke er kommet med på månedsplanen.

Navn
Det er vigtigt, AT DER ER NAVN I ALT, hvad barnet har med i børnehaven. I sparer tid, når I henter jeres barn. Når vi finder tøj m.m., og der er navn i det, giver vi det til barnet, eller vi ligger det på barnets garderobe. Husk også navn på drikkedunk og madpakke.

Nyhedsbrev
Efter behov udkommer der nyhedsbrev med informationer fra børnehaven.

Omgangstone
Vi vægter en god omgangstone meget højt i børnehaven. Derfor vil vi altid snakke med børnene om det, og vi griber ind, hvis vi hører et sprogbrug, som vi ikke kan tolerere. Dette er en vigtig del af barnets sociale udvikling, og vi arbejder meget med det at respektere hinanden og acceptere hinandens forskelligheder. Det gælder desuden også i vores forældresamarbejde.

Oprydning v. afhentning
Når I henter jeres barn, forventer vi, at I bakker op om, at barnet skal bidrage med rydde op, inden det går hjem.

Overlevering til skole & Spilop
Vi har et godt og tæt samarbejde med skolen og Spiloppen. Vi har besøgsdage, inden børnene skal starte i 0. kl. og i Spilop. Vi skal udfylde overleveringsskema, som vi gennemgår sammen med jer, og som I er medunderskrivere af. Inden skolestart har vi overleveringsmøde med klasselæreren i 0. kl. og pædagoger fra Spiloppen.

Personale- og stuemøder
1 gang om måneden holder hele personalegruppen personalemøde i tidsrummet kl. 15-17. Stuemøder afholdes om formiddagen en gang om ugen, hvor stuerne hjælper hinanden med at passe børnene.

Pædagogisk Dag
En gang årligt holder personalet pædagogisk dag. Denne dag er det vikarer, der passer børnene.

Påklædning
Det er vigtigt, at barnet er klædt på til årstiden. Vi er ude hver dag. Barnet skal have tøj og fodtøj på/med, der kan ”holde” til at deltage i børnehavens aktiviteter. Det er vigtigt, at barnet har ekstra tøj/skiftetøj med, som er i kassen på barnets garderobe – gerne flere sæt. Hver fredag tages kassen med hjem og er suppleret op igen, når I kommer mandag morgen. HUSK NAVN I ALT

Påske
Vi hygger med at klippe/klistre påsketing, så karsebakker m.m.

Skilsmisse
Det er vigtigt for barnet, at de voksne omkring det ved, hvad der rører sig i barnets liv. Vi vil derfor meget gerne vide besked, hvis der er problemer hjemme – samt hvis forældrene skal skilles. Vi forventer ved skilsmisse, at forældrene kan samarbejde omkring barnet, og at barnet er i fokus. Vi afholder derfor kun ét opstartsmøde samt én forældresamtale inden skolestart. Nyhedsbreve samt månedsbrev sendes til begge forældres mailadresse.

Skolestart
Vi samler alle kommende skolebørn hvert år til januar i en ”springer gruppe, der 2 gange pr. laver skoleforberedende aktivitet. I det sidste år i børnehaven, inden skolestart, vil der være mere fokus på de kompetencer, som er gode at have med sig, inden barnet skal starte i skolen.
I bliver tilbudt en forældresamtale inden indskrivning til skolen, hvor vi beskriver barnets ressourcer og kompetencer. Vi giver vores mening om barnet er skoleparat, men det er jeres beslutning. Hvis der er kan blive tale om skoleudsættelse, er børnehavens holdning altid, at barnet skal profitere af at blive i børnehaven et år mere. Ved ønske om skoleudsættelse, skal I ansøge om dette, og det er skolechefen, der går ind og vurderer, om det er muligt. Skema kan findes på Brønderslev kommunes hjemmeside.

Snavsetøj
Vi følger rådet fra hygiejnesygeplejersken i Brønderslev Kommune vedr. snavsetøj, hvilket betyder, at vi sender tøj med afføring med hjem i lukket plastpose – uden afvaskning.

Solpolitik
Da vi er ude hver dag, er det vigtigt, at vi er påpasselige med det at færdes i solen.
I den varme tid forventer vi, at barnet er smurt med solcreme, inden det kommer i børnehaven. Vi smører alle børn over middag med solcreme, som vi indkøber i børnehaven.
Vi forsøger at skabe skygge ved nogle legesteder, og opfordrer børn til at også at lege på steder på legepladsen, hvor der er skygge. Det kan være en god ide at have en kasket med.

Sove til middag
Hvis der er brug for det, kan barnet sove til middag i børnehaven. Barnet medbringer selv evt. sut, bamse eller andet, som barnet er glad ved at sove med. Sengetøj har vi i børnehaven.

Sprogvurdering
Vi laver TRAS på samtlige børn og laver sprogvurdering på alle tre årige. Vi tilbyder sprogvurdering efter behov på børn i alderen 4 og 5 år.

Starte i børnehaven
Vi sender brev til barnet inden start i børnehaven, med invitation til opstartsmøde. Denne dag ser man børnehaven, får hilst på kontaktpædagogen og får aftalt, hvordan I har tænkt at selve opstarten skal foregå. Indkøring i børnehaven starter den dag, hvor barnet officielt starter i børnehaven

Sut
Barnet må gerne have sut med, når det skal sove i børnehaven. Sutten skal ligge på garderoben og tages frem, når barnet skal sove til middag. Vores holdning er, at sutten kun bruges i forbindelse med at sove. Vi opfordrer jer til at bakke op om det, og også lade sutten blive i garderoben, når barnet bliver hentet

Sygdom
Syge børn må ikke komme i børnehaven. Børnene kan komme tilbage, når de ikke smitter, når behandling er startet, eller når de igen kan følge en hverdag i børnehaven. Vi følger retningslinjer i Sundhedsstyrelsens vejledning ”Smitsomme sygdomme hos børn og unge”.
Hvis barnet bliver syg, mens det er i børnehaven, kontakter vi forældrene, og beder dem om at hente barnet. Vi vil gerne vide, at jeres barn er syg. Evt. skal der opslag op i børnehaven, hvis det er smitsomme sygdomme.

Tavshedspligt
Alle ansatte har tavshedspligt. Forældrebestyrelsen er også omfattet af tavshedspligt.

Traditioner
Vi fejrer følgende traditioner:  fastelavn, påske, forårsfest og jul, ligesom vi afholder bedsteforældredag.

Udmeldelse
Skal jeres barn meldes ud af børnehaven, skal det gøres skriftligt med 1 mdr. varsel. Blanket fås i børnehaven eller på kommunens hjemmeside.

Vådt tøj
Vi er ude hver dag, og tøjet bliver vådt på regnvejrsdage. Selv om vi har tørreskabe ved garderoberne, kan vi ikke love, at vi sørger for, at al tøj bliver hængt i tørreskab. Det er jeres ansvar, at tøjet er tørt til næste dag og hænger i garderoben, hvor det er klart til, at barnet selv kan tage det på – dvs. vendt rigtigt.

Ændring af timetal
Skal foregå skriftligt. Blanket fås i børnehaven. Hvis man skal gå ned i tid, skal det ske med 1. mdr. varsel. Hvis man skal op i tid, kan det ske fra dag til dag.

Ændringer mht. adresse, telefon, arbejdssted m.m.
Det er vigtigt, at børnehaven får at vide, hvis sker ændringer i jeres situation. Vi skal sikre, at vi altid kan få fat på en af forældrene.

Åbningstid
Børnehaven har åben hver dag fra kl. 6.30 – 17.
Der er mulighed for at søge dispensation for åbningstiden, med udgangspunkt i begge forældres arbejdstider. Ansøgning kan fås i børnehaven.