TemaTimer

TemaTimerne er TSF’s tilbud til udskolingens elever. Vi arbejder for at kvalificere samarbejdet på tværs af klasserne og styrke udskolingen som enhed. Det er vores ambition at skabe forløb, som udvikler, understøtter og udfordrer den fag-faglige undervisning samt giver fornemmelsen af frirum, hvor vi sætter kreative og praktisk-musiske ressourcer i spil.