Aktivtimer

For at øge aktivitet og bevægelse i skoledagen har alle skolens klasser fra 0.-9. mindst to ugentlige aktivtimer på skemaet.
De mange forskellige aktiviteter, har alle hjerte, hoved og krop i fokus, ligesom elevinddragelse og samarbejde her vægtes ekstra højt.