GENERALFORSAMLING
Årets generalforsamling er veloverstået, og vi glæder os over godt fremmøde – ikke mindst af ”førstegangs-forældre”, tusind tak for det.
Skolens tilsynsførende, Anne Wraae, var til stede og gav et grundigt indblik i de observationer, hun har lavet på besøgsdagene på skolen. Vi er stolte over de tilkendegivelser, hun kom med – vi har en skole, der til fulde står mål med og lever op til de krav, skolen er underlagt.
Når tilsynsrapporten er udarbejdet udsendes link til rapporten, så I kan nærlæse detaljerne.

Ligeledes fremlagde  Christian Damsgård bestyrelsesberetningen – læs beretningen her: Årsberetning 2023

PERSONALE
Pr. 1. maj starter Karina Staub Holm i Trines stilling. Vi byder Karina hjerteligt velkommen og håber, at Karina vil komme til at trives rigtig godt her på skolen.
Samtidigt går Trine en del ned i tid og vil i resten af dette skoleår kun være at finde på skolen én dag om ugen, mens hun efter ferien er her to gange ugentligt.

PRØVER I 9. KLASSE
De skriftlige prøver afvikles i perioden 2.-6. maj og de mundtlige i perioden 21. maj-21. juni.

FOKUSDØGN
Mandag-tirsdag d. 13.-14. maj tager udskolingen på kanotur – rigtig god tur til alle!
Nærmere information udsendes direkte til klasserne.

FORÅRSKONCERT
Onsdag d. 15. maj afholdes den traditionsrige forårskoncert i samarbejde med Kulturskolen, hvor vores egne elever samt kulturskoleelever vil musicere for os.
Vi starter klokken 18.30 og glæder os til at se mange forældre, bedsteforældre og venner mv.

9. KLASSES SIDSTE SKOLEDAG
Fredag d. 17. maj tager 9. klasse skoledagen for en kort stund – vi ser frem til dagen, hvor alle er velkomne fra 9.45-11.00.

PÆDAGOGISK EFTERMIDDAG
Da der afholdes pædagogisk eftermiddag torsdag d. 23. maj, slutter undervisningen denne dag klokken 12.30.

TILSKUD TIL SKOLEPENGENEDSÆTTELSE
Find ansøgningsskema her: Forældreansøgningsskema fripladstilskud 24-25