Førskole

Omsorg og tryghed

I vores førskole er omsorg og tryghed de vigtigste fokuspunkter, og vi forbereder børnene til skolelivet både gennem leg og skolearbejde, så de er helt klar til august, hvor 0. klasse starter.

Professionelle pædagoger

Vi har pædagoger med fra både vores børnehave og vores SFO til at stå for førskole fra 1. april indtil skolestart for at sikre den gode overgang fra børnehave til skole.

Kontakt

Man kan altid tage kontakt til skoleleder Marianne Hejlesen for at høre mere om vores førskole – ring på 9883 8199 eller mail til mh@tsfriskole.dk