Årets gang

Hele året rundt har vi mange dejlige aktiviteter på tværs af klasser eller for hele skolen, og herunder er en del af dem beskrevet.
Skolens årshjul findes her: ÅRSHJUL 23-24
Klassernes årshjul udsendes af klasselærerne i august.

1. skoledag

Denne dag er en festdag, hvor rigtig mange forældre følger deres barn i skole – flaget er hejst og der er kaffe & rundstykker til de voksne.

Emneuger & emnedage

“Den store emneuge” ligger i uge 6, og her arbejder eleverne sammen på kryds og tværs mellem klasserne. Ugen slutter af med den festlige skolelørdag, hvor forældrene inviteres til at få et indblik i, hvad der har været arbejdet med i løbet af ugen.
Samme lørdag – da forældrene allerede er på skolen – afholdes vintervedligehold umiddelbart efter skolelørdagen.

Desuden afholdes en del andre emnedage- og uger – bl.a. i uge 41, hvor vi arbejder med de timeløse fag som bl.a. færdsel, seksualundervisning og arbejdskendskab.

Når skemaet ryddes til fordel for disse dage, er der ændrede mødetider, der som regel betyder en anelse kortere dage for eleverne. Eleverne kan disse dage, hvis der er brug for det, være på skolen indtil ophør af normalskema – de yngste i Spiloppen, de lidt ældre i klasseværelser mv.

Lejrskoler

7. klasse drager hvert år til Bornholm på lejrskole, og 9. klasse drager lidt længere ud i den store verden, typisk til en større by eller hovedstad i Europa.
Læs mere om lejrskolerne under “Undervisning”

Juletraditioner

I december måned skruer vi op for julehyggen, både hvad angår aktiviteter og pyntning mv.

Lige omkring d. 1. december holder vi “Juleklippedag”, hvor skolen pyntes smukt, og hvor julehyggen for alvor tager fat.
Resten af december står også i julens tegn, hvor vi fejrer de forskellige juletraditioner.
Det betyder bl.a. Luciaoptog d. 13. december samt juleafslutning på årets sidste skoledag, hvor skolens 0. klasse hvert år opfører “Krybbespil” i kirken, og hvor vi siger “God juleferie” til hinanden i gymnastiksalen, før vi går på juleferie.
Mange forældre vælger at deltage i en eller flere af disse hyggelige og stemningsfyldte traditioner – enten som hjælper eller som tilskuer.

Talentcamp

TALENTCAMP
TSF samarbejder med mere end 40 andre private skoler omkring talentudvikling i bl.a. dansk, engelsk, matematik og science. Vi kan således sende elever i 7.-9. klasse på talentcamps rundt om i landet, ligesom vi også selv afvikler et stævne i januar, hvortil der kommer elever fra det ganske land.
Læs mere om Talentcamp her: Talentcamp.dk

Skøjtedag

Torsdag i uge 7 – lige før vinterferien – tager alle skolens børn og voksne til Iscenter Nord i Frederikshavn, hvor vi tumler os på isen i blandet flok.
Det er en herlig dag, hvor alle leger på kryds og tværs af årgange og aldre.

Skolefest

Skolefesten er årets højdepunkt, som samler næsten alle familier til en flot og festlig aften, hvor elever og lærere underholder med musik, sang, dans & drama.

Boderne byder på lidt af hvert, og forældrene sørger for et kagebord af kaliber!
Det er også her gamle elever – og forældre – kikker ind og hilser på.

Forårskoncert

I samarbejde med Kulturskolen, Brønderslev, arrangerer vi en musikalsk og hyggelig aften i salen, hvor både klasser og kulturskoleelever er på podiet. Store som små optræder ligesom repertoiret er bredt.

Sommerferieafslutning

Skoleåret slutter af med samling i salen, hvor alle synger højlydt med på “Ferie, ferie, ferie” – endnu en dag, hvor forældre og andre interesserede er hjerteligt velkomne!