Indmeldelse

/Indmeldelse
Indmeldelse2018-12-10T11:18:46+00:00

Indmeldelse

Indmeldelse sker efter henvendelse til skolen. Kom forbi eller ring og lav en aftale – vi viser gerne vores dejlige skole frem, ligesom vi nemt finder tid til en snak.

Indmeldelsesblanket findes her: Indmeldelse TSF

Jf. persondataforordningen, som trådte i kraft d. 25. maj 2018, skal samtykker adskilles fra indmeldelsesblanketten, hvorfor vi har lavet en lovpligtig og særskilt samtykkeerklæring, der skal udfyldes ved indmeldelse.
Se samtykkeerklæringen her: Samtykke vedr elevers og forældres data TSF

Udmeldelse sker med en måneds varsel ved en måneds udgang.
Skolepengene for et skoleår betales over 12 mdr. fra august til og med juli.