Indmeldelse

Indmeldelse sker efter henvendelse til skolen. Kom forbi eller ring og lav en aftale – vi viser gerne vores dejlige skole frem, ligesom vi nemt finder tid til en snak.
Nedenfor er linket til tre blanketter, som vi beder forældrene udfylde ved indmeldelse.

Indmeldelsesblanket findes her: Indmeldelse TSF 01.08.19

Jf. persondataforordningen, som trådte i kraft d. 25. maj 2018, skal samtykker adskilles fra indmeldelsesblanketten, hvorfor vi har lavet en lovpligtig og særskilt samtykkeerklæring, der skal udfyldes ved indmeldelse.
Se samtykkeerklæringen her: Samtykke vedr elevers og forældres data TSF 01.05.21

Endvidere beder vi om, at forældrene ved indmeldelse udfylder følgende blanket vedr. erfaringsbank: ERFARINGSBANK PÅ TSF 01.08.19

Udmeldelse sker med en måneds varsel ved en måneds udgang.
Skolepengene for et skoleår betales over 12 mdr. fra august til og med juli.