PC-ordning

For at sikre, at eleverne får mest mulig træning i at bruge computere og tablets, er der indført en opsparingsordning med henblik på, at eleverne fra 4. klasse medbringer egen computer eller tablet i undervisningen. Opsparingen starter i 0. klasse, og alle elever indbetaler 65 kr. pr. måned.
Opsparingen udbetales ved overgangen fra 3. til 4. klasse ved at indgive navn samt kontonummer til kontoret.

Skolen stiller ikke krav til elevernes computere eller tablets ud over, at de skal kunne gå på nettet.