PC-ordning

For at sikre, at eleverne får mest mulig træning i at bruge computeren, er der indført en opsparingsordning med henblik på, at eleverne fra 4. klasse medbringer egen computer i undervisningen. Opsparingen starter i 0. klasse, og alle elever indbetaler 65 kr. pr. måned.
Opsparingen udbetales ved overgangen fra 3. til 4. klasse ved at indgive navn samt kontonummer til kontoret.

NB
Skolen anbefaler, at man køber en PC fremfor Chromebook eller tablet for at få størst muligt udbytte af programmer og fagportaler i undervisningen.