PC-ordning

For at sikre, at eleverne får mest mulig træning i at bruge computere og tablets, er der indført en opsparingsordning med henblik på, at eleverne fra 4. klasse medbringer egen computer eller tablet i undervisningen. Opsparingen starter i 0. klasse, og alle elever indbetaler 65 kr. pr. måned.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontoret.