Vedligehold

For at sikre skolen god økonomi og for at fremme samarbejdet mellem klassens og skolens forældre har bestyrelsen besluttet, at en del af forældrebetalingen består i, at forældrene tager del i hovedrengøring og vedligeholdelsesarbejder. Klasseforældrerådet sørger for indkaldelse til dette arbejde, hvor alle forældre således er forpligtigede til at deltage.
Vintervedligehold foregår lørdag i uge 6 fra 11.30-13.30 (ca.), og sommervedligehold foregår som regel med fælles opstart den første søndag i sommerferien, typisk 8-10 timers arbejde pr. familie – se planen for 20-21 her: 2021-2022 INFO vedligehold

Vedligeholdelsesarbejdet er en på alle måder vigtig del af samarbejdet mellem hjem og skole, og det er en videreførelse af det pionerarbejde, der var forudsætningen for, at skolen kunne starte i 1988. Desuden oplever vi, at samarbejdet omkring vedligehold til stadighed er med til at styrke klassesammenholdet til gavn for børn og voksne.