Forældresamarbejde

I Tolstrup-Stenum Børnehave har vi en lang og god tradition for at arbejde tæt sammen med alle vore forældre. Samarbejdet tager bl.a. afsæt i nedenstående.

Forældrerådet

Børnehaven har et forældreråd, hvis opgave bl.a. består i at være behjælpelig ved arrangementer i børnehaven, at være “talerør” for de øvrige forældre ved ansættelser af nyt personale samt, i dialog med personalet, at fastlægge de overordnede linjer for børnehavens dagligdag.
Se retningslinjer for forældrerådet her: Forældrerådets retningslinjer

I forældrerådet sidder 3-5 forældre, der vælges for minimum 1 år ad gangen. Valget finder sted ved et forældremøde i børnehaven i efteråret.
Forældrerådet pr. 01.08.23

 • Kasper Mentz Boysen – far til Kalle (Bjørnehulen)
 • Maiken Thirup Dahl – mor til Magnus og Malthe (Bjørnehulen og Leopardhulen)
 • Marie Sørensen – mor til  Ida og Lucas (Bjørnehulen og Leopardhulen)
 • Rikke Christiansen – mor til Cecilie (Bjørnehulen)
 • Maria Jungslund – mor til Emil (Løvehulen)

Arbejdsdag

En gang om året indkalder vi alle forældre til en arbejdsdag, hvor børnehavens inde- og udeområder får et løft.

Forventninger

Vi forventer følgende fra vore forældre, at

 • I siger goddag og farvel, når I kommer og går
 • vi får relevante ting at vide, som kan påvirke jeres barn, som eks. dødsfald i familien og skilsmisse mv.
 • I giver besked ved adresse- og telefonnummerændringer
 • I holder orden i jeres barns garderobe og tømmer den hver fredag
 • I holder jer orienteret på tavler og månedsplaner
 • I afleverer sedler til tiden
 • I husker at medbringe frugt hver dag samt brød, når det er jeres tur
 • evt. kritik afleveres på rette sted