Forældresamarbejde

I Stenum Børnehave har vi en lang og god tradition for at arbejde tæt sammen med alle vore forældre. Samarbejdet tager bl.a. afsæt i nedenstående.

Forældrerådet

Børnehaven har et forældreråd, hvis opgave bl.a. består i at være behjælpelig ved arrangementer i børnehaven, at være “talerør” for de øvrige forældre ved ansættelser af nyt personale samt, i dialog med personalet, at fastlægge de overordnede linjer for børnehavens dagligdag.
I forældrerådet sidder 3 forældre, der vælges for minimum 1 år ad gangen. Valget finder sted ved et forældremøde i børnehaven i efteråret.

Forældrerådet pr. 01.10.19

  • Camilla Maints

Arbejdsdag

En gang om året indkalder vi alle forældre til en arbejdsdag, hvor børnehavens inde- og udeområder får et løft.

Forventninger

Vi forventer følgende fra vore forældre, at

  • I siger goddag og farvel, når I kommer og går
  • vi får relevante ting at vide, som kan påvirke jeres barn, som eks. dødsfald i familien og skilsmisse mv.
  • I giver besked ved adresse- og telefonnummerændringer
  • I holder orden i jeres barns garderobe og tømmer den hver fredag
  • I holder jer orienteret på tavler og månedsplaner
  • I afleverer sedler til tiden
  • I husker at medbringe frugt hver dag samt brød, når det er jeres tur
  • evt. kritik afleveres på rette sted