Forældresamarbejde

I Tolstrup-Stenum Børnehave har vi en lang og god tradition for at arbejde tæt sammen med alle vore forældre. Samarbejdet tager bl.a. afsæt i nedenstående.

Forældrerådet

Børnehaven har et forældreråd, hvis opgave bl.a. består i at være behjælpelig ved arrangementer i børnehaven, at være “talerør” for de øvrige forældre ved ansættelser af nyt personale samt, i dialog med personalet, at fastlægge de overordnede linjer for børnehavens dagligdag.
I forældrerådet sidder 3 forældre, der vælges for minimum 1 år ad gangen. Valget finder sted ved et forældremøde i børnehaven i efteråret.

Forældrerådet pr. 01.08.21

 • Kasper Mentz Boysen – far til Magne
 • Ina Therese Jørgensen – mor til Liva
 • Maiken Louise Thorup Dahl – mor til Malthe

Arbejdsdag

En gang om året indkalder vi alle forældre til en arbejdsdag, hvor børnehavens inde- og udeområder får et løft.

Forventninger

Vi forventer følgende fra vore forældre, at

 • I siger goddag og farvel, når I kommer og går
 • vi får relevante ting at vide, som kan påvirke jeres barn, som eks. dødsfald i familien og skilsmisse mv.
 • I giver besked ved adresse- og telefonnummerændringer
 • I holder orden i jeres barns garderobe og tømmer den hver fredag
 • I holder jer orienteret på tavler og månedsplaner
 • I afleverer sedler til tiden
 • I husker at medbringe frugt hver dag samt brød, når det er jeres tur
 • evt. kritik afleveres på rette sted