Ferie

Fra skolens side opfordrer vi naturligvis til, at familierne holder ferie i skolens ferieperioder, så eleverne får mest muligt ud af skolegangen.
Vi ved dog, at nogle familier af forskellige årsager ser sig nødsaget til at holde ferie i skoleugerne, og vi beder jer i de tilfælde, hvor der holdes fri i mere end 2 skoledage i træk, informere kontoret direkte.
Når eleven holder ferie i skoleugerne, er det forældrenens ansvar at følge op på skolearbejdet jf. den information, der udsendes fra skolen via Edmodo (primært 4.-9. klasse) samt via mails mv. fra lærerne.
Vi kan ikke tilbyde forud tilrettelagte lektieplaner for de elever, der afholder ferie uden for skoleugerne.

Feriekalender

Skolen følger Brønderslev Kommunes feriekalender – find den her: Feriekalender