Ferie

Fra skolens side opfordrer vi naturligvis til, at familierne holder ferie i skolens ferieperioder, så eleverne får mest muligt ud af skolegangen.
Vi ved dog, at nogle familier af forskellige årsager ser sig nødsaget til at holde ferie i skoleugerne, og vi beder jer i de tilfælde, hvor der holdes fri i mere end 2 skoledage i træk, informere kontoret direkte.
Når eleven holder ferie i skoleugerne, er det forældrenens ansvar at følge op på skolearbejdet jf. den information, der lægges på teams eller bliver udsendt via mails.
Vi kan ikke tilbyde forud tilrettelagte lektieplaner for de elever, der afholder ferie uden for skoleugerne.

Feriekalender

Skolen følger Brønderslev Kommunes feriekalender – find den her: Feriekalender