Uddannelsesvejledning

Skolens elever er tilknyttet Brønderslev Kommunes UU-vejledning – Ungdommens Uddannelsesvejledning – efter samme regler som i det offentlige skolevæsen. Vejledningen gælder unge fra de går i 7. klasse, og til de får en ungdomsuddannelse eller fylder 25 år.

Det er pt. UU-vejleder Charlotte Hove, der betjener skolen.
Læs orientering fra UU-vejleder her: Orientering vedr. UU-vejledning

Læs om digitalt forældrekursus vedr. uddannelsesparathed mv. her: Hvorhen efter folkeskolen – vejledning til forældre