Kære forældre

Buskørslen kommer næste skoleår til at ændre sig, idet vi har valgt at købe en ekstra bus, som kommer til at hente elever i Brønderslev fra august.
Det vil betyde, at elever fra Brønderslev fremover skal benytte vores bus og ikke NT, hvorfor der skal udfyldes ny blanket – se vedhæftede: Tilmelding skolens bus 23-24
Når den endelige ruteplan er fastlagt, vil denne blive udsendt med nyhedsmail.

NB
Elever, der kommer med NT fra Løkken-siden skal fortsat bruge NT, ligesom elever, der allerede er tilmeldt skolens bus ikke skal foretage sig noget.

Venlig hilsen
Marianne