Årets første skoledag blev igen en festdag, og vi byder velkommen til alle elever og ansatte.
Tusind tak til alle jer forældre og bedsteforældre, der var mødt frem – det er med til at gøre dagen ekstra festlig.