Kære elever og forældre

Vi har i dag holdt en lidt anderledes skoledag med ca. 60 fremmødte elever, hvor undervisningen er foregået på tværs af klasser samt med online-undervisning i nogle af klasserne.
Skoledagen slutter i dag klokken 12.30 for alle, men skolens busser kører ikke hjemkørsel.

Venlig hilsen
Marianne