Kære elever og forældre

Skolens busser kan ikke køre som planlagt, men vil køre en time senere end ruteplanen anviser.
Skulle det ske, at vejene på det tidspunkt stadig ikke er ryddede, vil der blive sendt en besked ud om buskørsel med nyhedsbrev.

Skolen er åben for de elever, der kan nå frem.
Til de elever, som ikke når frem, vil der blive lagt materialer til hjemmearbejde ind på teams.

Venlig hilsen
Marianne