Skolen følger løbende udviklingen vedr. coronavirus via udmeldingerne fra bl.a. Sundhedsstyrelsen og melder ud her ved ændringer.
Vi har i den forbindelse modtaget følgende fra skoleforeningen:

De generelle råd
COVID-19 smitter fra person til person gennem dråber, f.eks. via hoste eller nys. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at alle følger de generelle hygiejneråd.
Sundhedsstyrelsen opfordrer ikke til, at raske personer benytter mundbind eller andre værnemidler til at forebygge smitte, da der ikke er dokumenteret effekt af sådanne tiltag. Der opfordres i stedet til at følge de generelle råd til effektiv forebyggelse at smitte.

  • God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre
  • Host eller nys i et engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

Hvis personer på skolen er syge
Som udgangspunkt skal man ikke mistænke, at personer med feber, hoste eller vejrtrækningsproblemer har smitte med Coronavirus. COVID-19 skal alene mistænkes hos en syg, hvis denne har feber og hoste eller vejrtrækningsproblemer OG har haft rejseaktivitet til områder med udbredt smittespredning, eller denne har haft tæt kontakt til en person med påvist eller mistænkt COVID-19.
Hvis en medarbejder eller elev med tæt relation til skolen bliver diagnosticeret med COVID-19, iværksættes smitte- og kontaktopsporing ved Styrelsen for Patientsikkerhed. I et sådan tilfælde vil skolen blive orienteret.

Hvis personer på skolen har rejst i særlige risikoområder
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personer, der siden 2. marts 2020 er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder, holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. Se liste med risikoområder længere nede.
Skolen forudsætter, at man retter sig efter Sundhedsstyrelsens anbefaling, og at man, hvis man siden 2. marts 2020 er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder, og derfor må holde sig hjemme i 14 dage, kontakter skolens ledelse for at aftale rammerne for undervisning til den pågældende elev.

Personer, der oplever symptomer på COVID-19 (feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær) inden for 14 dage efter hjemkomst fra et område med udbredt smittespredning, skal tage telefonisk kontakt til egen læge, lægevagt eller Akuttelefon.

 LAND SÆRLIGE RISIKOOMRÅDER
 Kina Hele landet, på nær Taiwan, Hong Kong og Macau
 Sydkorea Provinsen Gyeongbuk og storbyen Daegu
 Iran Hele landet
 Italien Regionerne Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte, Veneto, Valle d’ Aosta