Kære alle forældre og børn i Spiloppen

Så er vi så simpelthen i gang igen i Spiloppen på fuld skrue, og vi har et stigende antal børn og håber at se mange flere i løbet af de næste to uger samt de børn, der er tilmeldt i sommerferien.

AKTIVITETER OG DAGLIGDAGEN
Vi er alle personaler tilbage i Spiloppen og er klare og motiverede for at lave aktiviteter med børnene.
Vi har i disse corona tider kørt på lavt blus og har haft begrænset adgang til legetøj, kreative ting og spil osv. Men nu åbner det hele så småt op og i den forbindelse har vi haft kontakt til corona-eksperter, så vi igen kan begynde at finde alle vores ting frem i spiloppen, dog udendørs som nu. Og vi har glædet os til at kunne udføre diverse aktiviteter igen!

Vi har besluttet, at fra kl. 12.30-13.15 har vi en ”skal-aktivitet”, som kan være alt fra boldspil, kreativitet og leg. Dette er for at samle børn og voksne igen samt for at få struktur på hverdagen igen.
Efter kl. 13.15 er der fri leg og diverse aktiviteter hver dag.

Kl. 14.00 spiser vi frugt som altid. Børnene medbringer selv deres eftermiddagsmad, og vi appellerer til jer forældre om, at børnene selv kan skelne deres eftermiddagsmad fra både formiddagsmad og madpakke i skolen fx ved, at der sættes nogle mærkater på.
Vi har desværre oplevet, at nogle børn har spist alt deres eftermiddagsmad i skoletiden, og i disse tider kan vi jo ikke tilbyde mad fra Spiloppen.

PRAKTISK
Husk solcreme til jeres barn. De skal være i deres kasse, og klokken 12.30 vi minder børnene på, at de skal gå ind og smøre sig i solcreme.

SOMMERFERIE
I sommerferien kører vi sammen med børnehaven fra uge 27-31 (lukket i uge 29+30). I uge 32 er vi i Spiloppen på skolen.
Der er personale fra både Spilop og børnehave i sommerferien.
Husk, at de børn, der er tilmeldt i sommerferien, selv skal medbringe formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Vi tilbyder morgenmad til de børn, der kommer fra 6.30-7.15.

I UGE 27 er der fodboldskole, og hvis jeres barn skal afsted til dette men også er tilmeldt i Spiloppen, vil vi gerne, at I giver besked, hvis de skal meldes fra Spiloppen.

I UGE 32 er der sommerskole, og vi vil meget gerne vide, hvis jeres barn skal afsted på dette og ikke kommer i Spiloppen, eller de skal sendes derover eller kommer retur til Spiloppen bagefter.

FREDAG D. 7. AUGUST (UGE 32) har vi pædagogisk dag på skolen med alt personale, og der vil derfor være vikarer i Spiloppen. Hvis man har mulighed for at lave en legeaftale eller anden pasning denne dag, vil dette være en stor hjælp.

Mange sommer hilsner fra de voksne i Spiloppen

Birgitte, Rasmus, Helle og Heidi