VELKOMMEN TILBAGE EFTER FERIE
Efter en dejlig sommerferie er vi i gang i Spiloppen igen. Mange af de nye 0. klasser har været i Spiloppen i en uges tid og har allerede fundet sig godt tilrette her og nye venskaber begynder at tage form.
Vi byder hjertelig velkommen til alle nye børn og forældre og glæder os til at lære jer at kende og få et godt samarbejde omkring jeres børn.

PERSONALE
Personalesituationen i spiloppen har også ændret sig hen over sommeren. Mona er blevet fastansat i Brittas stilling i børnehaven. I Stedet træder Ditte Rosenbech til i Heidis barselsvikariat. Vi siger velkommen til Ditte og ser frem til samarbejdet.

AKTIVITETER
August måned i Spiloppen vil først og fremmest handle om at finde ind i dagligdagen og få dannet gode legerelationer.
I den forbindelse er der mange nye vaner og nogle regler, vore nye børn skal lære at kende. Vi har i Spiloppen et stort udeareal, som børnene kan boltre sig på, og vi har vist børnene hvortil man må gå.
Der vil hænge et kort på tavlen udenfor Spiloppen, hvorpå området er markeret med en rød streg. På den måde ved I forældre også, hvortil børnene må gå.

Onsdag i 6. og 7. lektion har vi igen i år Natur & Trivsel med alle indskolingsbørn. Vi vil fortsat være delt op i drenge- og pigehold, og på skift lave bålmad og udeaktiviteter. Så husk, at jeres børn skal have udetøj med til al slags vejr.

Flere af vore børn går til fritidsaktiviteter om eftermiddagen – husk at give os et praj om tider mv., så vi kan sende børnene.