AKTIVITETER
I april måned vil vi være en del ude og nyde det forhåbentlig flotte forårsvejr.
Husk derfor at sende udetøj med til al slags vejr, som kan ligge i jeres barns garderobe.

Om onsdagen i natur & trivselstimerne har vi nu fået godt gang i vores flotte bålhytte, og vi nyder den i fulde drag!
Børnene er stadig inddelt i drenge- og pigehold om onsdagen og skiftes til at have båltjansen, hvor der laves suppe og andre lækkerier samt til være i hallen eller lave forskellige udeaktiviteter. Timerne afsluttes med, at alle børn spiser den lækre bålmad

Vi har i fællesskab med lærerne i indskolingen bestemt, at der i den kommende tid ikke spilles mur i skolegården. Det har vi valgt på baggrund af, at mur har givet anledning til en masse konflikter og bolde på vejen mv.
Vi vil derfor hjælpe børnene i gang med andre lege, som hockey, sjippetov, rulleskøjteløb mm.

Vi vil minde om, at der afholdes pædagogisk dag for Spiloppens personale torsdag d. 11. april. Vi vil i den forbindelse gerne have svar på, om jeres barn kommer eller holder fri denne dag.

FERIE
Sommerferiesedlen er nu sendt ud. Vi vil gerne have svar fra alle og ikke kun aktiv tilmelding, som vi plejer. Sidste dato for tilmelding er den 27. Marts.

PERSONALE
Mona er nu kommet godt i gang med sit barselsvikariat for Heidi. Vi byder Mona velkommen i Spiloppen, og glæder os over samarbejdet og hendes dejlige humør.

Mange Spilophilsner fra
Birgitte, Mona, Rasmus og Helle