Kære forældre

Da vejrmeldingen siger storm og øget snefald i løbet af formiddagen, vil der i dag ikke være undervisning på skolen, men dog nødpasning for 0.-3. klasse – pasningen starter i børnehaven 6.30.

Da der kun er ét spor ryddet på de små veje, kører skolens bus ikke i dag – følg evt. rute 209 via NTs hjemmeside: NT

For 4.-9. klasse vil der blive lagt opgaver ud på teams, og lærerne kan kontaktes for spørgsmål.

Venlig hilsen
Marianne