Hermed tider til efterårets skole-hjem samtaler – se skemaet godt igennem og vær opmærksom på de forskellige tider.
Vi har kaffe på kanden som vanligt og glæder os til at se jer!

NB
Datoen for ambassadørtræffet var forkert i oktober-nyhedsbrevet – træffet afholdes d. 3. november.

Skole-hjem samtaler 21-22 efterår