Endelig kom dagen, hvor vi kunne holde reception til ære for Birte, Doris, Klaus og Gitte.
Tak til jer alle fire for det, I hver især har stået for på TSF!