NYT VEDR. PODNING
Sidste dag med test-team på skolen er fredag d. 28. januar, hvorefter al podning overgår til at være selvtest hjemme.
Alle elever, der ønsker det, får derfor 2 testkit udleveret pr. uge, og vi opfordrer til, at I derhjemme fremover tester søndag og onsdag hver uge.
I fald der er brug for test til 0.-dagstest, udleveres disse til eleverne.
HUSK at give klasselærerne besked, hvis I ønsker at få selvtest sendt med eleverne hjem.

EMNEUGE
Vi har besluttet at aflyse emneugen i uge 6, da det endnu er usikkert, om vi må blande eleverne på tværs af klasserne. Dette medfører, at vi også må aflyse skolelørdag og i stedet afholde almindelig skoledag fredag d. 18. februar.
Til gengæld planlægger nogle fagdage i uge 7 – mere information følger.

SKØJTEDAG
Skøjtedagen var berammet til torsdag d. 17. februar, men den bliver udsat til fredag d. 25. marts, hvor vi forhåbentlig har fået normale tilstande igen.

VINTERVEDLIGEHOLD
Onsdag d. 2. februar indkaldes til informationsmøde vedr. vintervedligehold, der afvikles lørdag d. 12. februar – nærmere information om begge dele udsendes via klasselærerne.

TERMINSPRØVER
Mandag-tirsdag og onsdag i uge 7 afholdes terminsprøver for 8. og 9. klasse. Information om dagene udsendes via klasselærerne.

SKOLE-HJEM SAMTALER
Forårets skole-hjem samtaler foregår i uge 11 og 12 hhv. tirsdag-torsdag og onsdag.