PERSONALE
Når dette skoleår rinder ud, siger vi farvel til en meget afholdt lærer, idet Gitte Jakobsen ønsker at stoppe sin lærergerning. Gitte har været ansat på skolen siden 1. august 1991, og dermed har hun været en del af TSF i næsten alle de år, skolen har eksisteret som friskole. Vi takker Gitte for hendes enorme indsats i alle henseender – du har i den grad gjort en forskel for børn og voksne!
Det er altid svært at sige farvel til en person, der har haft så stor betydning for skolen, som Gitte har, men vi ønsker naturligvis Gitte al glæde og lykke fremover – og håber på et besøg af og til!

SOMMERFERIEAFSLUTNING
Fredag d. 25. juni er skoleårets sidste dag, og vi skal vanen tro mødes fra 8.40-11.15 med fælles afslutning i skolegården klokken 11.00 – alle er velkomne.

SKOLESKEMA 01.08.21
Skoleskema 01.08.21

SOMMERVEDLIGEHOLD
En anden af skolens traditioner er sommervedligehold, der i år foregår søndag d. 27. juni. Igen i år har vi inddelt dagens arbejde i 3 tidsrum – information vedr. dagen er sendt ud via klasseforældrerådene.
Det bliver en forholdsvist nem omgang i år, da lokalerne, grundet corona-nedlukningerne, er mindre slidte end vanligt. God arbejdslyst til alle.

NYT FRA BESTYRELSEN
Den 16. juni afholdtes generalforsamling. Den blev på grund af corona-situationen afholdt lidt senere end ellers.
Årets valg blev til genvalg for de 3 medlemmer, som var på valg. Bestyrelsen består hermed af

  • Christian Damsgaard
  • Rikke Thomasberg
  • Anne Bonnerup
  • Iben Bundgaard
  • Søren Thaagaard
  • Thomas Jonstrup
  • Pia Kristensen

Suppleanter er Christina Toft og Rasmus Jørgensen.

På generalforsamlingen blev der behandlet forslag om vedtægtsændringer, og der afholdes ekstraordinær generalforsamling ONSDAG D. 30. JUNI KLOKKEN 17, hvor disse er til endelig godkendelse.
På regnskabet ses et mindre underskud, hvilket var forventeligt, da vi har haft en periode med et mindre elevtal i de yngste årgange kombineret med en del ekstra udgifter pga. corona-situationen. Der kigges ind i en fremtid med et højere elevtal og hermed en fremtid, hvor økonomien igen er i balance. Skolen har et solidt økonomisk grundlag, og derfor har det været muligt ikke at gå på kompromis med kvalitet til trods for et lidt lavere elevtal.

Venlig hilsen
Rikke Thomasberg, næstformand

TAK FOR I ÅR
Et helt usædvanligt år nærmer sig sin afslutning, og vi kan se tilbage på et væld af anderledes måder at gøre tingene på. Heldigvis har elever, forældre og skole fundet en vej gennem dette morads, og sammen har vi fået det allerbedste ud af situationen. Tusind tak til alle i hjem og skole for en kæmpe indsats og et forbilledligt samarbejde gennem hele skoleåret!

Vi glæder os meget til at lave et TSF-classic-skoleår fra august og byder alle velkomne til en festlig opstart MANDAG D. 9. AUGUST 8.40-10.00.
Vi vil som vanligt klappe alle eleverne ud i deres klasser, og mens klasserne går med deres lærere, er der kaffe og rundstykker til alle forældre. Vel mødt!

MED ØNSKET OM EN GOD SOMMER TIL ALLE FAMILIER!

VI SES 9. AUGUST 8.40-10.00