SIDSTE SKOLEDAG FØR SOMMERFERIEN
Fredag d. 26. juni er sidste skoledag før ferien, og vi mødes fra 8.40-11.15. Dagen er traditionsrig, men i år kan vi desværre ikke invitere forældre til at være med, når vi synger Feriesangen. Til gengæld er det helt sikkert, at skolens yngste vil ringe med klokken, når ferien starter – helt som vi plejer.

PERSONALE
Som de fleste vist har luret, så varer det ikke længe, før vi skal sige farvel til Doris, der har valgt at gå på efterløn til oktober. Vi har fået mange ansøgere at vælge mellem, og det er godt, for der er jo meget at leve op til.

TAK TIL ELEVER OG FORÆLDRE
De seneste måneder har mildt sagt været noget anderledes, og vi har lavet skole på en helt anden måde, end vi plejer. Vi ved, det ind imellem har været svært at få enderne til at nå sammen ude i familierne, men vi vil meget gerne takke jer alle, elever, forældre og ansatte, for jeres tålmodighed, gåpåmod og gode samarbejde i perioden.

SOMMERFERIE I UDLANDET
Sommerferien står for døren, og selvom der nu er åbnet op i store dele af Europa, vil vi gøre opmærksom på, at følgende retningslinjer stadig gælder:
Hvis man vælger at tage til områder, der frarådes af myndighederne, så skal man, jf. deres anvisning, gå i karantæne i 14 dage, før man møder ind i skole og Spilop, og I bedes orientere os, hvis karantæneperioden rækker ind i skoleugerne.
Hvis nogle af børnene er så uheldige at blive syge med corona, og sygdomsperioden rækker ind i uge 33, vil skolen gerne have besked om sygdomsforløbet.

HILSEN FRA KOMMENDE 7. KLASSE VEDR. SKOLEBOD
Skoleboden vil fra starten af det nye skoleår tilbyde varm mad alle ugens skoledage.

VEDR. SKOLEBUS-KORT
Se information vedr. buskort for skoleåret 20-21 her: Skolekort 20-21

SKOLESKEMA
Se skoleskema for 2020-2021 her: Skoleskema 20-21

FØRSTE SKOLEDAG I AUGUST
Vi ses igen mandag d. 10. august 8.40-10.00, hvor et nyt skoleår begynder.
Vi planlægger efter, at tingene i høj grad bliver normaliserede, og at eleverne får lov at komme tilbage i egne klasser, men hvis der kommer ændringer, vil vi naturligvis melde dette ud.

FRIPLADSTILSKUD
Skema til ansøgning om tilskud til skolepengenedsættelse findes her: Fripladstilskud 20-21

SÆRLIGT FRIPLADSTILSKUD
Information vedr. særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19

På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19 fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af COVID-19. Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021.
COVID-19 fripladstilskud kan søges til:

  1. elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19
  2. elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små virksomheder, og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19.

Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge.
Tilskuddet udgør 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på forældrebetalingen.
Ansøgningsskema og vejledning kan rekvireres ved henvendelse til skolens kontor.

SKOLEMÆLK
Se bilag om Skolemælk her: Skolemælk 20-21