LEJRSKOLETURE TIL BORNHOLM & ROM
I disse dage er 7. klasse samt Lars Bo og Jens på lejrskoletur Bornholm, hvor de får en masse dejlige og lærerige oplevelser. I uge 38 skal 9. klasse til Rom sammen med Ditte, Helen og Tue, hvor de skal opleve “den evige stad”.

ELEVSAMTALEDAGE
Mandag og tirsdag d. 9.-10. september afvikles årets elevsamtaledage. Mødetiderne disse dage er
0.-6. klasse: 7.55-12.30
7.-9. Klasse: 7.55-13.15

TILBUD OM PRØVE EFTER 8. KLASSE I ET PRAKTISK-MUSISK FAG
Det er blevet politisk vedtaget, at alle elever efter 8. klasse skal tilbydes at gå til prøve i et praktisk-musisk fag, dog med forskellige regler for hhv. de frie skoler og folkeskolen.
Her på TSF har vi valgsfags-blokke i udskolingens TT-timer, og i år tilbydes fodbold, udeliv, rytmisk kor og landbrug. Tilbuddene i disse valgfagsblokke skifter fra år og kan derfor ikke være grundlag for et praktisk-musisk valgfagstilbud, så vi har i stedet valgt, at der vil blive tilbud om prøve i musik efter 8. klasse. Eleverne har musik i hele forløbet fra 0.-9. klasse, så der er basis for at klæde eleverne godt på til prøve, hvis de skulle ønske dette.

PÆDAGOGISK ARRANGEMENT FOR LÆRERNE
Torsdag d. 12. september afholdes pædagogisk arrangement for lærergruppen, hvorfor undervisningen denne dag slutter 12.30.

SKOLE-HJEM SAMTALER
Skole-hjem samtalerne foregår i uge 39 & 41 – planerne er under udarbejdelse, og der udsendes info via nyhedsmail, når vi nærmer os.

SPILOPPENS MUSIKCAFE
Spiloppen inviterer til Musikcafé torsdag d. 3. oktober fra klokken 14.00-15.30 i salen. Minimus, hvilket vil sige alle elever fra 0.-3. klasse, optræder fra klokken 14.30. Alle er velkomne til dette hyggelige arrangement.

FAGDAGE & MOTIONSDAG
I uge 41 er der skemaændringer i forbindelse med fagdage og motionsdagen. Mødetiderne ser således ud:
Mandag-torsdag
0.-3. klasse: 7.55-12.30
4.-9. klasse: 7.55-13.15
Fredag, hvor der er motionsdag, møder alle 7.55-12.30