PERSONALE
Vi kan med stor glæde meddele, at vi pr. oktober har ansat Mika Berg Krogh som Spilopleder og Mikkel Bjerre Pedersen som pædagogmedhjælper i Spiloppen. Desuden har vi ansat Julie Olsen som barselsvikar for Olga, og vi ønsker hjerteligt velkommen til alle tre!

TESTNING & SAMTYKKE VEDR. PODNING
I forbindelse med nye anbefalinger til skoler pr. 1. oktober, opfordres alle ikke vaccinerede eller tidligere smittede elever i aldersgruppen 9 år+ til 1 ugentlig hurtigtest for COVID-19, når de møder fysisk frem på skolen.
Fremover vil det derfor være muligt for eleverne at blive testet på disse tidspunkter:
3.-5. klasse: Torsdage fra 12.30-14.00
6.-9. klasse: Tirsdage fra 12.30-14.00

Desuden gælder, at vi fra 1. oktober skal teste hele klassen, hvis der er en konstateret smittet i klassen. Enten samme dag eller dagen efter alt efter, hvornår det opdages.
Denne nærkontakt-test vil gælde for alle klasser fra 0.-9.

Vi beder derfor alle forældre til elever, der ikke er vaccinerede eller har haft covid, om at sende vedhæftede samtykkeerklæring med deres barn i skole senest 14. oktober.
Vi vil efterfølgende opbevare samtykkeerklæringerne på skolen til evt. brug ved nærkontakt-test.
Samtykke vedr. podning for covid-19 01.10.21

FAGDAGSUGE
Uge 41 bliver som vanligt en anderledes uge, hvor timer og fag bliver rykket rundt, og hvor vi torsdag d. 14. oktober laver en mega-motionsdag med fællesspisning for alle eleverne klokken 17.00.
Mødetiderne ser mandag-onsdag således ud:
0.-3. klasse: 7.55-12.30
4.-9. klasse: 7.55-13.13

Torsdag:
0.-5. klasse: 7.55-17.30
6.-9. klasse: 7.55-19.00

Fredag har alle elever fri, men Spiloppen er åben for pasning – også for elever, der ikke går i Spiloppen, men som evt. har et pasningsproblem.

Bussen kører mandag-onsdag klokken 12.30 og 13.15.
Torsdag kører bussen 17.30 og 19.00.

NYT FRA BESTYRELSEN
Samtidigt med at vi går og glæder os over, at andre end os på skolen synes, at vores bålhytter er fine, så ærgrer vi os også over, at nogle ikke er verdensmestre i at rydde op efter sig, når de har brugt hytterne i fritiden. Spiloppens personale og Lars bruger urimeligt lang tid på at samle affald og knuste flasker sammen, inden vi synes, det er forsvarligt at lukke Spiloppens børn ud i området.
På det seneste har der været eksempler på direkte hærværk, hvorfor vi har set os nødsaget til at etablere videoovervågning, både i hytterne men også udendørs over området.
For at præcisere det, så er der selvfølgelig ikke nogen, der hele tiden sidder og holder øje med, hvad det er, man foretager sig, hvis man opholder sig i området, men i tilfælde af f.eks. hærværk har vi nu mulighed for at gå ind og se på overvågningen og finde ud af, hvem det er, vi ”lige skal rundt og prikke på skuldren”.
Alle er selvfølgelig som altid velkomne til at benytte hytterne og området omkring dem, men ryd nu op efter jer og lad venligst være med at ødelægge dem.

Christian Damsgaard

E-SPORT ÅBNER IGEN
E-sport åbner igen med nye tilbud – læs mere her: E-sport 21-22

NYT MOBILNUMMER TIL BODEN
7. klasses hod har fået nyt mobilnummer: 0160yw – læs mere om bodens tilbud her: Skolebod 21-22

SPROGREJSER TIL CANADA
Se invitation til sprogrejse her: Invitation infomøde Hjørring 7.10.21 sprogrejse til Canada

FORÆLDREBESØGSDAG
Tirsdag d. 26. oktober er der forældrebesøgsdag fra 7.55-11.15 – alle er velkomne og der er kaffe på kanden.

AMBASSADØRTRÆF
Onsdag d. 27. afholdes ambassadørtræf – alle ambassadører har fået personlig invitation.