Foråret er på vej, det spirer og gror omkring os – vi ser lysere tider i møde!

Fra næste uge bliver der åbnet op for, at 5.-8. klasse kan komme i skole 1 dag om ugen, og vi har lavet følgende fordeling

5. klasse: Tirsdag
6. klasse: Fredag
7. klasse: Onsdag
8. klasse: Torsdag

  • Alle klasser møder ind fra 9.30-12.30
  • Dagene bliver afviklet som klasselærerdage med fokus på klassetrivsel
  • Klasserne møder ind ved TSIs materiale-skur bag ved hallen
  • Alt foregår ude, så husk godt med varmt tøj
  • Vi opfordrer til, at eleverne får taget en coronatest, før de møder ind
  • Vi anmoder om, at eleverne selv klarer transport ind om morgenen med NT, forældrekørsel eller cykel/knallert, men hvis det ikke er muligt, kan Lars kontaktes på 6175 5584 dagen før
  • Yderlig information udsendes direkte via klasselærer