YDERLIGERE GENÅBNING

Kære elever og forældre
Fra på mandag d. 10. maj åbner vi skolen op for alle klasser, og vi glæder os til at få alle tilbage hver dag, selvom skoledagen dog endnu ikke er helt “normal” endnu.
Herunder følger diverse informationer vedr. mere genåbning

  • 0.-5. klasse møder ind hver dag fra 7.55-12.30 – klasselærerne udsender supplerende information
  • 6.-9. klasse møder ind hver dag til (næsten) normalt skema – klasselærerne udsender supplerende information
  • Plan for klasselokaler og indgange mv. kan ses her: PLAN FOR LOKALER MV. 10.05.21

Retningslinjer vedr. corona-test

  • Der er tilbud om kvik-test på skolen tirsdage og fredage fra 11.00-14.00 for alle elever over 12 år – vi opfordrer alle elever over 12 år til at lade sig teste 1-2 gange ugentligt
  • Elever med symptomer på covid-19 må ikke møde ind på skolen
  • Når en elev eller en voksen testes positiv med kvik-test, sendes blot den pågældende elev hjem, og først i fald PCR-testen viser sig også at være positiv, starter kontaktopsporingen op – klassekammeraterne hjemsendes og bliver bedt om at gå i selvisolation, og I vil som forældre naturligvis blive kontaktet

Der gælder samme anbefalinger vedr. corona-forebyggende indsats samt hygiejne som indtil nu – læs eller genlæs forrige nyhedsbrev her: Nyhedsbrev forår 2021

PERSONALET PÅ KURSUS I FØRSTEHJÆLP
På tirsdag d. 11. maj deltager alle ansatte i et førstehjælpskursus, hvorfor undervisningen slutter 12.30 for alle elever.

GENERALFORSAMLING
Ved generalforsamlingen i år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, og selvom de er villige til genvalg, står det frit for alle at stille op.
Da vores vedtægter siger, at der skal tilstræbes en ligelig fordeling af mænd og kvinder i bestyrelsen, er det i år kvindelige kandidater, der er brug for.

I år skal der ud over den ordinære generalforsamling også afholdes en ekstraordinær, da der er forslag om vedtægtsændringer, som kræver to på hinanden følgende generalforsamlinger for at kunne blive vedtaget.
De to generalforsamlinger skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum, men tidspunktet er endnu uafklaret grundet corona-situationen – vi melder ud, når der er afklaring herom.

Christian Damsgaard

FRIPLADSTILSKUD
Ansøgningsskema til fripladstilskud findes her: Forældreansøgningsskema til Fripladstilskud 21-22

NYT AFHENTNINGSSTED
Vi anmoder alle forældre med børn i 0.-4. klasse om at afhente deres børn på p-pladsen bag hallen efter skole- eller Spiloptid.

BOD
Boden er genåbnet med salg af drikkevarer!
Frem til sommer vil det dagligt være muligt at købe drikkevarer, og der kan fortsat købes og benyttes klippekort – priserne er 5,- for hhv.

  • Æblejuice
  • Appelsinjuice
  • Multijuice
  • Cacao

Klippekort: 50 kr. (værdi 55 kr.)