PERSONALE
Vi er glade for at kunne meddele, at Mads Kjeller Larsen starter som vores nye viceskoleleder pr. 1. august 2021 – vi byder Mads hjerteligt velkommen og håber, du vil falde rigtig godt til!

GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldelse til generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling hhv. 16. og 30. juni: Generalforsamling 2021

SOMMER VEDLIGEHOLD
Sommerens vedligehold er planlagt til søndag d. 27. juni mellem 8-20, hvor klasserne kommer ind i hold således

  • 0., 3. og 6. klasse 8.00-12.00
  • 1., 4. og 7. klasse 12.00-16.00
  • 2., 5. og 8. klasse 16.00-20.00

Informationsmøde for klasseforældreråd forud for vedligehold afholdes 16. juni jf. plan udsendt via klasselærerne.

TILSKUD TIL SKOLEPENGENEDSÆTTELSE
Ansøgningsskema for skoleåret 21-22 findes her: Forældreansøgningsskema til Fripladstilskud 21-2

NYT FRA BESTYRELSEN
En lille reminder til os alle.
Vi ved at alle ønsker, og alle vil bidrage til, at vores lokale områder i og omkring vores skole skal se pæne og præsentable ud.
Det er vi gode til her i Stenum, at løfte i flok store som små. Derfor en opfordring til, at alle husker at rydde op efter sig selv, så man ikke efterlader sig skrald m.m. Det er også vigtigt, vi sammen behandler de grønne områder godt, det gælder også de beplantede bede, der står rundt omkring skolens områder.
Håber, dette kunne give anledning til, at forældre kunne tage en dialog med deres barn/unge om, at det er vores alles ansvar.
Mange hilsner fra bestyrelsens vedligeholdsudvalg
Pia Kristensen

SIDSTE SKOLEDAG
21. juni er 9. klasses sidste skoledag, hvor de traditionen tro vil lave program for dagens første timer frem til ca. 11.00. Herefter drager de unge mennesker videre, og vi håber, de får en dejlig dag.

DIMISSION
Tirsdag d. 22. juni afholdes dimission for skolens 9. klasse – invitation udsendes via klasselærer.

ÅRETS SIDSTE SKOLEUGER
I ugerne op mod sommerferien vil der blive afholdt forskellige aktiviteter og ture for alle klasserne, og årets sidste skoledag fredag d. 25. juni afvikles fra 8.40-11.15, hvor vi afslutter med feriesangen i skolegården ca. 11.00.

VIGTIGT VEDR. NT-BUSKORT

  • Hvis dit barn skal have buskort til NTs busser næste skoleår skal der gives besked til Heidi på hne@tsfriskole.dk
  • Hvis man allerede har et kort, så lægges der en ny periode på kortet, så derfor vigtigt, at I gemmer kortet, da der vil være længere leveringstid, hvis der skal bestilles et nyt kort, og I vil blive opkrævet 50 kr. for et erstatningskort.
  • Når skolen har bestilt en ny periode til skolekortet, skal det aktiveres indenfor 30 dage. Dette sker ved check ind/check ud i bussen.

TSI Ravens inviterer til Corona-Lan for elever i 3.-9. klasse
Læs hele invitationen her: Corona LAN invitation