FRA BESTYRELSEN

Ventilation
Så er sommeren over os igen, og da vores udfordring, med at luften godt kan bliver lidt iltfattig i klasselokalerne på første sal, ikke så ud til at forsvinde af sig selv, er der blevet investeret i ventilationsanlæg til de 2 resterende lokaler. Sidste år gjorde vi en indsats med at måle på udviklingen af CO2-niveauet igennem skoledagen i lokalerne på 1. sal. Selv om vi i lokalerne uden ventilationsanlæg aldrig kom op på kritiske niveauer, kunne vi tydeligt se, at luften var mærkbart bedre i lokalet med ventilation. Lars og nogle frivillige hjælpere har for nyligt monteret anlæggene, og der må derfor fra nu af påregnes usædvanligt friske elever og ansatte på 1. sal.

Som nævnt i et tidligere nyhedsbrev blev der allerede sidste år installeret solfilm i ruderne på 1. sal, og dette har også haft en fin målbar effekt på temperaturudsvingene i lokalerne på de solrige dage. Man skal dog huske, på at det ikke er aircondition, der er blevet installeret, men udskiftning af luften for at kontrollere CO2-niveauet. Derfor vil der stadig blive varmt indenfor, hvis der også er varmt og solrigt udenfor, men udsvingene i temperatur og luftkvalitet er forbedret.

Christian Damsgaard 

GRUNDLOVSDAG
Skolen er lukket på fredag d. 5. juni.

9. KLASSES SIDSTE SKOLEDAG
Fredag d. 19. juni afholdes 9. klassernes sidste skoledag, og vi ser frem til en dejlig formiddag, hvor eleverne står for programmet.

DIMISSION
Årets dimission vil helt sikkert ikke blive, “som det plejer”, men vi er i gang med at finde en løsning, så vi trods disse så anderledes tider kan få sagt ordentlig farvel til vores skønne 9. klasses elever. Tidspunktet vil stadig være d. 24. juni, men resten vender vi tilbage med.

GENERALFORSAMLING
Årets generalforsamling har været udskudt pga. corona-situationen, men nu er vi klar til at indkalde til generalforsamling torsdag d. 25. juni klokken 19.00 – læs hele indkaldelsen her: Generalforsamling 2020

SIDSTE SKOLEDAG FØR SOMMERFERIEN
Fredag d. 26. juni er sidste skoledag før ferien, og vi mødes fra 8.40-11.15. Vi ved endnu ikke helt, hvordan den traditionsrige dag skal løbe af stablen, men det er dog helt sikkert at skolens yngste elev vil ringe sommerferien i gang. 

SOMMERVEDLIGEHOLD
Sommerens vedligehold vil som alt andet i disse tider bære præg af, at det vi gør skal være sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor har vi lavet en særlig plan for vedligehold søndag d. 28. juni, hvor klasserne kommer ind forskudt på de tre afdelinger, og hvor informationsmødet d. 18. juni sker i etaper.
Se planen her: PLAN FOR VEDLIGEHOLD 2020

HILSEN FRA KULTURSKOLEN
Kulturskolens katalog for sæson 2020-2021 bliver i disse dage uddelt til elever i 0.-5. klasse. Kataloget indeholder nye og nuværende undervisningstilbud til elever under 25 år og tilbud til voksne over 25 år.
Se også kataloget her: Kulturskole-tilbud 2020-2021

Tilmelding foregår via vores hjemmeside under det fag, som du ønsker at gå til.
Er du tidligere elev, bruger du elev-login på hjemmesiden og gentilmelder og/eller tilføjer nyt fag. Det anbefales at der bruges betalers Nem Id som login.

Vi glæder os til at se dig i Kulturskolen.