SOMMERFERIEAFSLUTNING
Fredag d. 28. juni er sidste skoledag før ferien, og vi slutter som vanligt af i salen fra ca. 11.00 med bl.a. Feriesangen – kom og vær med denne festlige dag.

SKOLESKEMA
Skoleskemaer gældende fra august kan hentes her: Skoleskema 19-20

NYT FRA BESTYRELSEN
Nye medlemmer i bestyrelsen
Under skolens generalforsamling sidst i april fik vi valgt 2 nye medlemmer til bestyrelsen. Det drejer sig om Anne Bonnerup og Iben Bundgaard. De er begge bosat lige vest for Stenum. Anne er folkeskolelærer i Vrå og Iben er sælger. Stort velkommen til dem begge. De erstatter Kirsten og Majken, der har været med i bestyrelsen i en årrække, men begge havde valgt at træde tilbage fra bestyrelsesarbejdet nu. Tak for indsatsen til dem.

Nye Lysstofrør
På skolen er Lars gået i gang med at skifte alle lysstofrør til nogle nye med LED. De gamle rør yder nok ikke helt det, de skal længere, så for at forbedre forholdene for både elever og personale, har vi besluttet at skifte dem. Når vi udskifter dem til LED-rør gavner det i samme ombæring også både skolens økonomi samt miljøet, da LED-rørene bruger meget mindre strøm end de gamle.

Solfilm
Her i sommervarmen har vi nogle dage klasselokaler, der er lidt varme at opholde sig i. Problemet er størst i lokalerne ovenpå. Derfor har vi bestilt solfilm til vinduerne i alle klasselokalerne ovenpå for at se, om vi ikke kan afhjælpe problemet lidt. Disse monteres af glarmesteren snarest muligt.

Madordning
Der har i den seneste lange tid været arbejdet med at få stablet en fælles madordning op og stå hos TSF. Dette arbejde har været drevet af 3 energifyldte og engagerede initiativtagere blandt forældrene. Efter flere beregninger blev det åbenlyst, at madordningen ikke kunne gennemføres økonomisk, uden at den skulle være en del af TSF daglige drift. En enig skolebestyrelse var af den overbevisning, at driften af en sådan madordning potentielt kunne fjerne det nødvendige fokus, TSF skal have på vores kerneopgave, nemlig at uddanne vores unge mennesker, hvorfor skolen meldte fra på denne opgave.
Samtidigt udtrykte bestyrelsen, at der er 100% opbakning til en sådan madordning, såfremt den kan laves, uden af skolen direkte involveres i den daglige drift. Det har været spændende at arbejde med initiativgruppen, hvor vi sender en tak, og vi hilser lignende forslag og gode ideer meget velkommen som altid.

God sommer fra bestyrelsen til alle, når I kommer så langt.

SAMMENSPIL FOR 7.-9.KLASSE
I kommende skoleår oprettes et sammenspilshold for elever i 7.-9. klasse.
Søren Kepler fra Kulturskolen vil stå for undervisningen, der vil ligge tirsdag fra 13.25-14.15.
Læs mere om tilbuddet her: Sammenspil på TS friskole

FRIPLADSANSØGNING
Ansøgningsskema findes her: Fripladstilskud 19-20

FØRSTE SKOLEDAG EFTER FERIEN
Vi mødes igen mandag d. 12. august klokken 8.40-10.00

God sommer til alle!