VELKOMMEN TILBAGE EFTER FERIEN OG GODT NYTÅR TIL ALLE!

INFORMATIONSMØDE OM FØRSKOLE
Onsdag d. 25. januar klokken 17 er der informationsmøde vedr. førskolestart.
Mødet afholdes i børnehaven.

TILBUD FRA BRØNDERSLEV UNGDOMSSKOLE
Hermed Ungdomsskolens tilbud om fritidsundervisning – tilmelding er åben fra mandag d. 9. januar klokken 16: Tilbud fra Ungdomsskolen

EMNEUGE UGE 6
Undervisningen i hele uge 6 vil komme til at foregå på tværs af alle klasser fra 0.-9., og fællestemaet vil være At rejse.
Mødetider i uge 6
0.-5. klasse: 7.55-12.30
6.-9. klasse: 7.55-12.30 / 7.55-14.05 – nærmere info udsendes til klasserne

SKOLELØRDAG & VINTERVEDLIGEHOLD
Lørdag d. 11. februar afholdes den traditionelle skolelørdag fra 8.40-11.15, hvor vi håber at se rigtig mange forældre.
Denne dag vil vi vise noget af det, vi har arbejdet med i emneugen, og vi ser frem til en festlig formiddag.
EFTER SKOLELØRDAG ER DER VINTERVEDLIGEHOLD fra 11.30-13.30 for alle forældre, så husk at sætte X i kalenderen – nærmere information udsendes via klasseforældrerådene.