EMNEUGE UGE 6
Undervisningen i hele uge 6 vil komme til at foregå på tværs af alle klasser fra 0.-9., og fællestemaet vil være At rejse.
Mødetider i uge 6
0.-5. klasse: 7.55-12.30
6.-9. klasse: 7.55-12.30 mandag-onsdag-fredag / 7.55-14.05 tirsdag-torsdag
Læs mere om emneugen her: At rejse 2023

SKOLELØRDAG & VINTERVEDLIGEHOLD
Lørdag d. 11. februar afholdes den traditionelle skolelørdag fra 8.40-11.15, hvor vi håber at se rigtig mange forældre.
Denne dag vil vi vise noget af det, vi har arbejdet med i emneugen, og vi ser frem til en festlig formiddag.

Efter skolelørdag er der VINTERVEDLIGEHOLD fra 11.30-13.30 – nærmere information udsendes via klasseforældrerådene.

TERMINSPRØVER
Mandag-tirsdag og onsdag i uge 7 afholdes terminsprøver for udskolingseleverne – klasselærerne udsender detaljerede planer.

NATURFAGSMARATON
Onsdag d. 15. februar afholdes naturfagsmaraton i hallen, hvor vores 5. og 6. klasse deltager sammen med en masse andre klasser fra frie skoler i det vendsysselske.

SKØJTEDAG
Torsdag d. 16. februar tager hele skolen på tur til Iscenter Nord i Frederikshavn, hvor vi skal muntre os på isen – se mere information om dagen her: Skøjtedag 2023

FREDAGSFRI
Fredag d. 17. februar er der ikke undervisning.

FORÆLDREDAG
Onsdag d. 1. marts inviterer vi til forældredag fra 7.55-11.15 – der er kaffe på kanden og vi glæder os til at se jer!