Vi ønsker alle et godt nytår og byder velkommen tilbage!

GENÅBNING 05.01.22
Fra i morgen onsdag skal alle elever igen møde ind fysisk på skolen, og vi glæder os til at se jer alle!
Hermed diverse informationer om genåbningen.

UNDERVISNING & DAGLIGDAG

 • Undervisning og pauser vil som udgangspunkt foregå klasseopdelt
 • I indskolingen vil hhv. 0.-1. samt 2.-3. klasse i visse situationer vil være sammen, ligesom udskolingens TT-timer afholdes med fast holdopdeling
 • Morgenspiloppen tager fra 6.30-7.30 imod indskolingeleverne via køkkenet, hvorefter alle (også elever, der ikke går i Spiloppen) går i skolegården og opholder sig der indtil 7.45 – vi opfordrer til, at I først afleverer jeres barn 7.45, hvis muligt
  Indskolingseleverne har herefter egen indgang således
  0. klasse: køkkendøren
  1.. klasse: ny gang
  2.. klasse: forhallen
  3. klasse: egen dør
 • Forældre bedes aflevere deres børn ved indgangene og således kun gå ind på skolen efter aftale – husk i den forbindelse mundbind
 • Spiloppen udsender nyhedsbrev med uddybning af ovenstående
 • Mellemtrin og udskoling bruger skolens hoveddør som indgang

TESTNING

 • Alle elever fra 1.-9. klasse, der ikke har været smittet med covid indenfor de seneste 12 uger, opfordres til at lade sig teste 2 gange ugentligt uanset vaccinationsstatus
 • Der er mulighed for kviktest for 1.-9. klasse på skolen på fredage mellem 8-11.30, og til test to kan der afhentes selvtest-kit på Hedegårdsskolen i dag fra 16-18 – hvis der ønskes kviktest på skolen skal denne nye samtykkeerklæring udfyldes og underskrives: Samtykke vedr. podning for covid-19 01.01.22 1.-9. kl.
 • Fra næste uge udleveres to selvtest-kit til 1.-9. klasse, når eleverne testes på skolen – den ene er til ugentlig selvtest, den anden til en 0.-dagstest, i fald behovet skulle opstå
 • 0. klasse tilbydes ikke ugentlige test på skolen, men i fald der skulle opstå behov for 0.-dagstest, vil den mobile test-enhed komme på skolen og tilbyde test – se venligst denne nye samtykkeerklæring, der skal underskrives og medbringes, i fald elever fra 0. klasse ønsker at benytte sig af muligheden: Samtykke vedr. podning for covid-19 01.01.22 0. kl.
 • Ved kontakt med en smittet person skelnes der nu mellem nære kontakter og øvrige kontakter således
  Nære kontakter er som udgangspunkt dem, der bor i samme hjem som den smittede. Øvrige kontakter er personer, den smittede dagligt eller regelmæssigt omgås fx klassekammerater
 • Det anbefales, at alle elever – både vaccinerede og ikke-vaccinerede – testes hurtigst muligt med 0.-dagstest samt på 4. dagen, hvis de defineres som øvrige kontakter og ikke har været smittede inden for de seneste 12 uger.

I er altid velkomne til at ringe, hvis der er spørgsmål, og så skal vi hjælpe så godt, vi kan.

VEDLIGEHOLDSMØDE
Onsdag d. 26. januar klokken 17.00 indkaldes klasseforældrerådene til informationsmøde om vinterens vedligehold, der løber af stablen lørdag d. 12. februar.
På mødet vil der være afklaring på, om vedligehold foregår samlet eller delt op klassevis.

EMNEUGE
Vi håber rigtig meget på at kunne afholde emneuge i uge 6 – i en eller anden version – så vi gør klar og vender tilbage, når vi ved mere om, hvordan situationen ser ud.

TERMINSPRØVER
I uge 7 er ugens tre første dage afsat til terminsprøver i 8. og 9. klasse.

SKØJTEDAG
Det er med skøjtedagen som med emneugen – vi håber rigtig meget, at den kan gennemføres, men må vente og se tiden an.