Hermed årets første nyhedsbrev med et velkommen “tilbage” til alle, hvad enten det er på skolen eller hjemme!
Vi er nok alle trætte af corona-restriktionerne, men vi mærker også, at dagene går på bedste vis, og heldigvis varsler foråret glædelige forandringer trods den fortsatte nedlukning – se mere info herunder.

CORONA-INFORMATION

  • Alle elever har fortsat hjemmeundervisning frem til og med uge 5
  • 0.-3. klasse laver så vidt muligt skolearbejde mellem 7.55-12.30, da klasselæreren i dette tidsrum vil være fuldt tilgængelig på mail mv. – klasselærerne udsender en uddybende plan
  • 4. klasse undervises på teams fra 7.55-12.30 – klasselæreren udsender en uddybende plan
  • 5.-9. klasse undervises på teams jf. normalskema, dog afvikles korkester og TT ikke – eleverne møder ind på teams 7.55 hver dag

Skolen/Spiloppen er åben for nødpasning for de børn, hvis forældre har brug for pasning, men vi understreger, at situationen er alvorlig, og at alle andre pasningsmuligheder derfor skal være afsøgt forinden.
Skriv til Marianne Hejlesen på mh@tsfriskole.dk senest i morgen, fredag d. 15.01.21, hvis I har brug for nødpasning.

AFLYSNINGER
Alle aktiviteter frem til og med uge 7 er aflyst.
Det betyder bl.a. at skolelørdag d. 13. februar er aflyst, og der er undervisning alle dage i uge 7 inkl. fredag.
På samme måde er der ikke vintervedligehold, så I slipper for den omgang i år. Heldigvis er Olga og Birthe lige nu i gang med at give alle de tomme lokaler en ordentlig omgang med kost og klud, så skolen bliver fin alligevel.

NYTÅRSHILSEN FRA BESTYRELSEN
Så fik vi endelig afsluttet 2020 og startet op på 2021. Godt nok er året nyt, men med hensyn til corona er alt indtil videre ved det gamle. 2020 blev undervisningsmæssigt et år der blev meget anderledes end vi er vant til. Nedlukning og hjemmeundervisning, aflyste eksamener, skolegang hvor man kun må være sammen med sin egen årgang og så videre. 2021 er også startet med hjemmeundervisning, men der er håb forude. Vaccinationerne er i gang og vi håber på en mere normal skolegang senere på året. Vi ser frem til liv på skolen igen.

På bestyrelsens vegne og med ønsket om et godt nytår
Christian Damsgaard

HILSEN FRA SUNDHEDSPLEJERSKEN
Nu hvor eleverne igen er hjemsendt, vil vi i sundhedsplejen gerne tilbyde samtaler med sundhedsplejersken på telefon eller på Teams.
Samtalerne kan være en hjælp til at klare de særlige udfordringer, denne periode giver i forhold til psykisk og social trivsel. Samtalerne kan omhandle sundhed og trivsel, ensomhed, selvværd, bekymringer, skilsmisse, sorg og krise.
Det kan være, at barnet/den unge har brug for at have en eller flere samtaler med mig uden forældrene. Det kan også være samtaler, hvor forældrene er med i snakken, eller måske er det forældrene, som har brug for en samtale om deres barns trivsel uden barnet.
Jeg lytter til, hvad der fylder, og har fokus på, hvad barnet/den unge og deres omgivelser kan gøre i forhold til at fremme trivsel og sundhed, også med konkrete forslag til ændringer i dagligdagen. Gode rutiner i forhold til søvn, mad, motion og kontakt til andre børn og unge, kan være emner, vi kommer omkring, hvis der er behov for det.
Kontakt
Hvis du/dit barn har brug for en snak med mig, har jeg telefontid alle hverdage kl. 13-15, mit nummer er 41249948, og du kan sende en mail på christina.lammert@99454545.dk                                                                                                                      

Med venlig hilsen
Christina Lammert, sundhedsplejerske