NYTÅRSHILSEN FRA BESTYRELSEN
Her med årets først nyhedsbrev vil gerne fra bestyrelsens side benytte lejligheden til en lille nytårshilsen. Som altid er året fløjet afsted – den ene dag tager den anden og ugerne ruller derudad.
Hvis vi ser tilbage på det forgange år, kan vi, i bestyrelsen, kun være tilfredse. Der er stor opbakning til at få skolens hverdag til at køre på skinner – fra lærere, pædagoger, forældre, servicemedarbejderne og mange flere. Uden jeres velvilje og arbejdsomhed, ville skolen ikke være den samme for vores børn. Det vil vi gerne takke for.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

På bestyrelsens vegne
Christian Damsgaard

TALENTCAMP PÅ TSF
I dagene fra 9.-13. januar vil der være ekstra liv på skolen, i det der afholdes Talentcamp med ca. 60 unge mennesker fra hele landet.
5. klasses forældre står for forplejningen, og vi siger tak, fordi de vil påtage sig opgaven og ønsker dem alle god arbejdslyst.

MØDE VEDR. VEDLIGEHOLD
Onsdag d. 15. januar klokken 17-18 kaldes forældrerådene sammen til info-møde vedr. vedligehold – besked er sendt direkte til forældrerådene.

EMNEUGE 6
I hele uge 6 vil der som vanligt være emneuge på programmet og eleverne vil komme til at arbejde sammen på tværs af alle årgange og på forskellige hold – mere info udsendes, når vi nærmer os ugen.

SKOLEPENGE
Skolepenge pr. 01.01.20
925,- for 1. barn
375,- for 2. barn

Spiloppenge pr. 01.01.20
745,- op til 12 timer
845,- op til 20 timer
995,- over 20 timer