GODT NYTÅR FRA BESTYRELSEN

Bestyrelsen ønsker alle elever og forældre et rigtig godt nytår, vi håber, at I alle har nydt julen og nytåret.

I Bestyrelsen er vi godt i gang med at planlægge vores kommende vedligeholdelsesdag, som foregår lørdag i uge 6, 9/2 kl. 11.30.
Vi er glade for, at vi har så flot og velholdt en skole. En af vores udskolingselever har undrende bekræftet os i dette efter et studiebesøg på en kommunal folkeskole, hvor standarden var noget anderledes end her hos os.
For at vi forsat kan have en flot og velholdt skole, arbejder vi på en arbejdsgang for, hvordan vi får mest muligt gavn af jeres ressourcer og evner/kompetencer. Vi vil gerne at vores elever og forældre fortsat oplever ejerskab og føler ansvar for arbejdet – det tror vi er vigtigt for dagligdagen og trivslen generelt.
På mange friskoler er der turnusordninger med rengøring på skift i løbet af året, men vi ønsker ikke at tilføre flere opgaver til forældrene eller lave rengøringsordninger. Vi ønsker i stedet, at jeres forskellige erfaringer kommer bedst muligt i spil, når vi har vedligeholdelsesdage.
Derfor har vi planer om at lave en ”erfaringsbank”, hvor vi kan notere jeres ønsker og kompetencer og således bruge dem ift. til de specialopgaver, der måtte være på vedligeholdelsesdagen, eller hvis der i løbet af skoleåret bliver en opgave, der skal løses.
På den måde bliver det lettere for vedligeholdsudvalget at skabe overblik over hvilke gode kræfter, der er i blandt os.

For at kunne starte denne arbejdsgang, har vi brug for, at I hver især melder tilbage med, hvad I gerne vil bidrage med, og hvad I finder mest spændende at arbejde med. Det kan være stort som småt – ex. kagebagning, malerarbejde, tømrerarbejde, murerarbejde, lægge fliser, buskørsel eller noget helt andet, så kom gerne med forslag.
Vedligeholdelsesudvalget vil gerne høre fra jer senest 15/1. Der vil komme en seddel rundt med ældste elev, som I skal aflevere til klasselæreren – sedlen er også vedhæftet her: ERFARINGSBANK PÅ TSF 01.08.19

Venlig hilsen
Bestyrelsen

MØDE VEDR. VEDLIGEHOLD 30. JANUAR
Onsdag d. 30. januar klokken 17.00 indkaldes forældrerådene til orienteringsmøde vedr. vedligehold. Lars Thirup og vedligeholdelsesudvalget vil lede mødet.

TALENTCAMP PÅ TSF
I dagene fra d. 31. januar til d. 4. februar lægger skolen hus til Talentcamp, hvor der kommer elever fra det ganske land, og hvor forældrene i 5. klasse er i gang med at planlægge det praktiske. Vi takker forældrene, fordi de vil bruge tid og kræfter på arrangementet, og ønsker alle en god camp.

GALLAFEST 28. FEBRUAR
Gallafesten for 7.-9. klasse er rykket til torsdag d. 28. februar. Vi håber på god forældreopbakning, så festen kan blive en succes, og vi ønsker alle en god aften.

VARIGE SPOR 2018-2019
Tværfagligt skoleteam (14.00-16.00)
29. januar
26. februar
26. marts
23. april
21. maj
18. juni

Socialrådgiver på skolen (11.00-12.30)
22. januar
18. marts
14. maj
11.juni

Ønskes der samtale med rådgiver, møder man blot op.
Ønskes der drøftelse på et skoleteammøde, henvender man sig til klasselærer eller på kontoret.
Alle møder afholdes i grupperummet ved siden af kontoret.
Læs mere om Varige Spor her: https://tsfriskole.dk/sundhed/